Mikroekonomie pro všechny

TOULOUSE – Posledních padesát let vyučují přední světové univerzity mikroekonomii nazíranou prizmatem Arrow-Debreuova modelu všeobecné konkurenční rovnováhy. Tento model, jenž formalizuje ústřední myšlenku Bohatství národů Adama Smitha, ztělesňuje krásu, prostotu a absenci realismu dvou základních teorémů konkurenční rovnováhy v kontrastu s neuspořádaností a složitostí modifikací, které ekonomové formulovali ve snaze lépe zachytit skutečné fungování světa. Jinými slovy platí, že zatímco se vědci snaží pochopit složité situace z reálného světa, studenti se zabývají nerealistickými hypotetickými případy.

Tento vzdělávací přístup pramení převážně z rozumné myšlenky, že rámec pro úvahy o ekonomických problémech je pro studenty užitečnější než všehochuť modelů. Začala ho však zatěžovat jiná, škodlivější představa: jelikož se odchylky od Arrow-Debreuova modelu stávají realističtějšími a tím i složitějšími, jsou méně vhodné pro učebnu. Jinými slovy by se „reálné“ mikroekonomické uvažování mělo přenechat expertům.

Jistě, základní modely – například teorie monopolu a prostého oligopolu, teorie veřejných statků nebo jednoduchá teorie asymetrických informací – mají jistou vzdělávací hodnotu. Málokterý vědec však s nimi skutečně pracuje. Základní teorie výzkumu mikroekonomie – neúplné kontrakty, dvoustranné trhy, analýza rizik, mezičasová volba, tržní signály, mikrostruktura finančního trhu, optimální zdanění a konstrukce mechanismů – jsou mnohem složitější a vyžadují mimořádný důvtip, aby nepůsobily neelegantně. Vzhledem k tomu se v učebnicích většinou neobjevují.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/SVsxmBl/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.