Kryssia Campos/Contributor

Město tažené daty

SAN JOSÉ – Co vidíte, když se podíváte na svůj telefon či tablet? Pixely? Obrázky? Digitální rozptýlení? Já vidím data.

Každý den generujeme enormní množství informací, jakousi binární stopu z chlebových drobků, která dohromady vytváří mapu našich zájmů, zvyklostí a interakcí. Pro ty z nás, kdo se pohybujeme v branži městského plánování, představují tyto různorodé datové sady zlatý důl příležitostí. Pokud jich správně využijeme, pak mohou data generovaná uživateli pomáhat plánovačům při budování měst, jež budou lépe vyhovovat skutečným potřebám lidí.

Je tu však jeden problém: svět se v datech doslova topí. Chtějí-li plánovači plně využít všech informací, které lidé bezděky vyprodukují, pak musí zkvalitnit metody, jimiž se data shromažďují, analyzují a sdílejí mezi veřejností a soukromým sektorem. Pokud se nám to podaří, pak se největší překážky, před nimiž svět stojí – od chudoby po klimatické změny –, mohou stát o něco řešitelnějšími.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/WK9eE2z/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.