Kryssia Campos/Contributor

Město tažené daty

SAN JOSÉ – Co vidíte, když se podíváte na svůj telefon či tablet? Pixely? Obrázky? Digitální rozptýlení? Já vidím data.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Každý den generujeme enormní množství informací, jakousi binární stopu z chlebových drobků, která dohromady vytváří mapu našich zájmů, zvyklostí a interakcí. Pro ty z nás, kdo se pohybujeme v branži městského plánování, představují tyto různorodé datové sady zlatý důl příležitostí. Pokud jich správně využijeme, pak mohou data generovaná uživateli pomáhat plánovačům při budování měst, jež budou lépe vyhovovat skutečným potřebám lidí.

Je tu však jeden problém: svět se v datech doslova topí. Chtějí-li plánovači plně využít všech informací, které lidé bezděky vyprodukují, pak musí zkvalitnit metody, jimiž se data shromažďují, analyzují a sdílejí mezi veřejností a soukromým sektorem. Pokud se nám to podaří, pak se největší překážky, před nimiž svět stojí – od chudoby po klimatické změny –, mohou stát o něco řešitelnějšími.

Jednou z nejvýznamnějších inovací, které světové plánovací úřady zavádějí, je koncept „otevřených dat“, tedy informací, jichž může kdokoliv využívat ke zkvalitnění jakéhokoliv aspektu veřejného života. V prostředí otevřených dat se datové sady z oblasti dopravy, vzdělání, zdravotnictví a bezpočtu dalších veřejných sektorů zpřístupňují za účelem optimalizace současných služeb či vytváření nových. Například francouzská La Base Adresse Nationale spojuje dohromady informace o poloze s cílem zkvalitnit prostorovou analýzu a reakční dobu záchranných složek, zatímco Urban Data Platform Evropské unie usnadňuje sdílení dat napříč EU.

Když vlády, univerzity, výzkumná střediska a inovační centra spolupracují na sdílení informací, stávají se skutečnými partnery v procesu městského plánování. Využívání otevřených dat může také podporovat průhlednost a budovat důvěru v rozhodovací proces a oficiální politiku vlád.

Jistě, je zapotřebí překonat řadu překážek, než budou vlády moci otevřít datová stavidla. Právní rámce musí chránit anonymitu jednotlivce, dále by měly být přijaty datové protokoly, které zajistí, aby rozhodování zahrnovalo i populace odříznuté od technologií, a je zapotřebí vytvořit důvěryhodné platformy, jež umožní sdílení dat mezi agenturami a samosprávnými celky bez rizika sabotáže.

Jakmile se však podaří tyto překážky překonat, budou příležitosti ke kvalitnějšímu plánování prakticky neomezené. Zlatá zrnka v podobě digitálních detailů osvětlují, jak se lidé pohybují v již vybudovaném prostředí a jak na něj reagují. Když se tyto údaje zkombinují s daty z vládních zdrojů – jako jsou informace o kvalitě ovzduší, dopravních schématech, zločinnosti či zdravotním stavu –, mohou informace generované uživateli vést ke vzniku trvale udržitelnějších měst. Například zmapování, jak a kdy lidé cestují, umožní plánovačům posoudit, kde mají více investovat do čistších typů dopravy – například do sítí půjčoven bicyklů nebo do dobíjecích stanic elektromobilů.

Interakce mezi dopravou a klimatickými výzvami představuje jednu z nejslibnějších oblastí pro testování řešení na bázi otevřených dat. Dnes žije ve městech zhruba polovina světové populace, avšak města vypouštějí přibližně 75% globálních emisí oxidu uhličitého, z čehož velkou část lze připsat právě dopravě. V mnoha koutech světa vytvořily strategie městského rozvoje ve dvacátém století chaoticky se rozrůstající města orientovaná na automobily, avšak vzhledem ke zrychlujícímu se tempu urbanizace je tento přístup trvale neudržitelný.

Tváří v tvář těmto problémům se otevřená data stala klíčovým nástrojem k nové definici procesu městského plánování. Proto je moje vláda využívá k pochopení, jaký dopad mají různé sektory typu dopravy – ale i zemědělství, energetiky a dalších – na strategie zmírňování klimatických změn. Kostarický Národní systém metriky klimatických změn, který se v současné době vyvíjí, je plánovaný jako opensourcový datový nástroj, jenž bude slučovat informace z různých národních agentur do jediného veřejného portálu.

Cílem je pomoci zkvalitnit rozhodovací proces a zvýšit schopnost země monitorovat a naplňovat klimatické cíle. Nakonec bude systém použit k tomu, aby zapojil Kostaričany do programů trvalé udržitelnosti, přičemž jeho zdrojový kód bude sdílen s jinými rozvojovými zeměmi.

Vybudovat svět skutečně otevřených dat nějakou dobu potrvá; lidé si budou muset zvyknout na představu volné cirkulace informací generovaných uživateli. Vlády si však již uvědomují význam otevřených dat při řešení klíčových plánovacích úkolů. Kostarický portál klimatických změn je pouze jedním z příkladů, jak může lepší přístup k informacím usnadnit městské plánování.

Až tedy příště zvednete ze stolu svůj chytrý telefon, zastavte se na chvíli a zkuste si uvědomit plný potenciál toho, co právě držíte v ruce. V dlani vám leží trvale udržitelnější budoucnost pro všechny.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/WK9eE2z/cs;

Handpicked to read next