19

De tijd raakt op voor Noord-Korea

NEW YORK – Er is toenemende overeenstemming dat de eerste echte crisis van het presidentschap van Donald Trump wel eens om Noord-Korea zou kunnen draaien, en specifieker, om het vermogen van dat land om een kernkop op een of meer van zijn ballistische raketten te zetten, die voldoende kracht en nauwkeurigheid hebben om de Verenigde Staten te kunnen bereiken. Een crisis kan ook uit andere factoren voortvloeien: een grote stijging van het aantal kernkoppen dat Noord-Korea produceert, bewijzen dat het land nucleair materiaal aan terreurgroeperingen verkoopt, of het inzetten van zijn conventionele strijdkrachten tegen Zuid-Korea of de daar gestationeerde Amerikaanse strijdkrachten.

Er is geen tijd te verliezen: ieder van deze ontwikkelingen kan zich binnen een paar maanden of jaren voordoen. Het oefenen van strategisch geduld, een aanpak jegens Noord-Korea die de opeenvolgende Amerikaanse regeringen sinds begin jaren negentig hebben gehanteerd, is niet langer een begaanbare weg.

Eén optie is het eenvoudigweg als onvermijdelijk aanvaarden van de aanhoudende groei van de kwantiteit en kwaliteit van Noord-Korea's voorraad aan kernwapens en raketten. De VS, Zuid-Korea en Japan zouden dan moeten terugvallen op een combinatie van afschrikking en raketverdediging.

Het probleem is dat raketverdediging geen waterdicht systeem is, en dat afschrikking onzeker is. De enige zekerheid is dat het falen van een van beide benaderingen zou resulteren in onvoorstelbare kosten. Onder deze omstandigheden zouden Japan en Zuid-Korea opnieuw kunnen gaan overwegen of zij niet óók kernwapens nodig hebben, waardoor het risico zou worden opgeroepen van een nieuwe en mogelijk destabiliserende wapenwedloop in de regio.