macron2

Verden trenger multilateralt samarbeid

PARIS – I september 2000 skrev 189 land under på FNs tusenårserklæring. Denne bidro til å fastlegge prinsippene for internasjonalt samarbeid i en ny tidsalder med felles mål. Etter den kalde krigen hadde vi tro på at vi kunne bygge en multilateral orden for å takle samtidens store utfordringer: sult og ekstrem fattigdom, miljøødeleggelse, sykdom, økonomiske kriser, krig og konflikt. I september 2015 forpliktet alle landene seg på ny til en ambisiøs agenda for å takle de globale utfordringene i fellesskap: FNs bærekraftsmål.

Vår verden er preget av sprikende trender. Den globale velstanden øker. Samtidig er det store forskjeller. Og mange steder øker ulikheten. Demokratiet har spredd seg. Samtidig har nasjonalismen og proteksjonismen blomstret opp på ny. De siste tiårene har to store kriser rammet våre samfunn. De har svekket grunnlaget for vår felles politikk. De har skapt tvil om vår evne til å takle kriser, ta tak i de underliggende årsakene og sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner. Krisene har vist oss hvor avhengige vi er av hverandre.

Alvorlige kriser krever ambisiøse tiltak og beslutninger, som bidrar til å forme fremtiden. Vi mener at den pågående krisen er en god anledning til å skape ny enighet om en internasjonal orden basert på multilateralisme og rettsstatsprinsipper, gjennom effektivt samarbeid, solidaritet og samordning. Vi er fast bestemt på å samarbeide med hverandre innen rammeverket av FN, regionale organisasjoner, internasjonale fora som G7 og G20 og ad hoc-koalisjoner for å takle dagens og fremtidens globale utfordringer.

https://prosyn.org/VQt8RvYnb