macron2

Multilaterale samenwerking voor mondiaal herstel

PARIJS – In september 2000 hebben 189 landen de ʻMillenniumverklaringʼ ondertekend, die de beginselen van de internationale samenwerking vormgeeft voor een nieuw tijdperk van vooruitgang in de richting van gemeenschappelijke doelstellingen. Na de Koude Oorlog hadden wij vertrouwen in ons vermogen om een multilaterale orde op te bouwen die in staat is de grote problemen van deze tijd aan te pakken: honger en extreme armoede, achteruitgang van het milieu, ziekten, economische schokken en het voorkomen van conflicten. In september 2015 hebben alle landen zich opnieuw gecommitteerd aan een ambitieuze agenda om de mondiale uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden: de VN-Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030.

Onze wereld heeft te maken gehad met uiteenlopende ontwikkelingen, die wereldwijd tot meer welvaart hebben geleid, terwijl ongelijkheden zijn blijven bestaan of zelfs zijn toegenomen. Democratieën zijn gegroeid, terwijl het nationalisme en protectionisme weer in opkomst zijn. In de afgelopen decennia hebben twee grote crises onze samenlevingen ontwricht en onze gemeenschappelijke beleidskaders verzwakt, waardoor twijfel is ontstaan over ons vermogen om schokken te overwinnen, de oorzaken ervan bij de wortel aan te pakken en een betere toekomst voor toekomstige generaties veilig te stellen. Zij hebben ons er ook aan herinnerd hoezeer wij afhankelijk van elkaar zijn.

De ernstigste crises vragen om de meest ambitieuze beslissingen om de toekomst vorm te geven. Wij zijn van mening dat dit een gelegenheid kan zijn om de consensus te herstellen over een internationale orde die gebaseerd is op multilateralisme en de rechtsstaat, door middel van efficiënte samenwerking, solidariteit en coördinatie. In deze geest zijn wij vastbesloten om samen te werken, met en binnen de Verenigde Naties, regionale organisaties, internationale fora zoals de G7 en de G20, en ad-hoccoalities, om de mondiale problemen waarmee wij nu en in de toekomst worden geconfronteerd, aan te pakken.

https://prosyn.org/VQt8RvYnl