macron2

Multilaterální spolupráce pro globální zotavení

PAŘÍŽ – V září 2000 podepsalo 189 zemí „Deklaraci tisíciletí“ a utvořily tak zásady mezinárodní spolupráce pro novou éru pokroku na cestě ke společným cílům. Otřepávajíce se ze studené války, byli jsme si jisti svou dovedností budovat multilaterální řád schopný vypořádat se s velkými výzvami naší doby: hladem a krajní chudobou, poškozováním životního prostředí, nemocemi, hospodářskými šoky a prevencí konfliktů. V září 2015 se znovu všechny země přihlásily k ambicióznímu programu společného zvládání globálních výzev: Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Náš svět zakouší rozbíhající se trendy, směřující k celosvětově vyšší prosperitě a současně k přetrvávajícím či sílícím nerovnostem. Demokracie expandují a zároveň dochází k obrodě nacionalismu a protekcionismu. Během uplynulých desetiletí se do našich společností zakously a rámce našich společných politik oslabily dvě zásadní krize, vyvolávající pochybnost nad naší schopností překonávat šoky, řešit jejich stěžejní příčiny a zajišťovat lepší budoucnost pro nadcházející generace. Připomínají nám rovněž, jak jsme na sobě vzájemně závislí.

Nejzávažnější krize vyžadují, aby naši budoucnost formovala ta nejctižádostivější rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že ta současná může být příležitostí prostřednictvím účinné spolupráce, solidarity a koordinace obnovit konsenzus ve prospěch mezinárodního řádu založeného na multilateralismu a vládě práva. V tomto duchu jsme odhodláni společně usilovat, v partnerské i členské součinnosti s OSN, regionálními organizacemi, mezinárodními fóry typu G7 a G20 a ad hoc koalicemi, o zvládnutí globálních výzev, jimž čelíme dnes a budeme čelit v budoucnu.

https://prosyn.org/VQt8RvYcs