Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

razavi1_ Mahmut Serdar AlakusAnadolu Agency via Getty Images_ Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Het sociaal beleid begint bij het gezin

NEW YORK – De politieke economie heeft een lange weg afgelegd. Veel personen en instellingen die ooit het neoliberalisme hebben omarmd onderkennen in toenemende mate het falen van markten en geven toe dat staten een rol moeten spelen bij het verbeteren van de sociaal-economische prestaties. Zelfs het Internationale Monetaire Fonds heeft het nu over de “macro-criticality” (het grote belang) van sociale voorzieningen, de noodzaak van progressieve belastingheffing en – mogelijk – universele overdrachtsbetalingen.

Maar de discussie – die zich vrijwel uitsluitend beperkt tot de coördinatie tussen staat en markt – blijft te kortzichtig om voor effectieve oplossingen te kunnen zorgen. Voor dat doel moeten er, zoals uit een nieuw rapport van UN Women blijkt, ook sociale factoren – met name de rol van gezinnen en gendergelijkheid – in ogenschouw worden genomen.

Deze twee factoren zijn nauw met elkaar verbonden, waarbij de genderongelijkheid zwaar wordt versterkt door de gezinsdynamiek, anders dan bij bijvoorbeeld rassenongelijkheid het geval is. Het probleem wordt nog verergerd door het feit dat achterhaalde ideeën over gezinnen en genderdynamiek de sociale en economische beleidsvorming blijven bepalen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/ogBOVIJnl;
  1. haass107_JUNG YEON-JEAFP via Getty Images_northkoreanuclearmissile Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images

    The Coming Nuclear Crises

    Richard N. Haass

    We are entering a new and dangerous period in which nuclear competition or even use of nuclear weapons could again become the greatest threat to global stability. Less certain is whether today’s leaders are up to meeting this emerging challenge.

    1