razavi1_ Mahmut Serdar AlakusAnadolu Agency via Getty Images_ Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Sociální politika začíná doma

NEW YORK – Politická ekonomie urazila dlouhou cestu. Řada osobností a institucí, které se dlouho hlásily k neoliberalismu, si stále naléhavěji uvědomuje selhání trhů a uznává, že i stát možná hraje určitou roli při zkvalitňování společensko-ekonomických výsledků. Dokonce i Mezinárodní měnový fond dnes diskutuje o „makrodůležitosti“ sociální ochrany, potřebě progresivního zdanění a potenciálně i o všeobecných transferech.

Tato konverzace – která se zaměřuje téměř výlučně na koordinaci mezi státem a trhem – však zůstává příliš úzce zaměřená na to, aby dokázala vytvářet účinná řešení. Pro jejich dosažení by bylo nutné zohlednit i sociální faktory – zejména úlohu rodin a rovnost pohlaví –, jak ukazuje nová zpráva organizace UN Women.

Zmíněné dva faktory jsou neoddělitelně provázané, neboť rodinná dynamika silně zesiluje genderové nerovnosti způsobem, jakým kupříkladu rasové nerovnosti zesilovány nejsou. K tomuto problému se přidává i skutečnost, že sociální a ekonomickou politiku dál utvářejí zpozdilé předpoklady o rodinách a genderové dynamice.

https://prosyn.org/ogBOVIJcs