Bescherming van de drinkwatervoorraden heeft de hoogste prioriteit

MOSKOU – In mei werd Vietnam de 35e en beslissende lidstaat die de uit 1997 daterende Conventie over de Wet aangaande het Niet-Nautisch Gebruik van Internationale Waterwegen van de VN heeft ondertekend. Als gevolg daarvan zal de conventie negentig dagen later, op 17 augustus, van kracht worden.

Het feit dat het bijna vijftig jaar heeft gekost om de conventie op te stellen en uiteindelijk de noodzakelijke ratificatiedrempel te bereiken toont aan dat er iets heel fout zit in het moderne systeem van het multilateralisme. Ongeacht de langdurige onenigheid over hoe grensoverschrijdende drinkwatervoorraden moeten worden toegewezen en beheerd, en de begrijpelijke neiging van overheden en waterprofessionals om afspraken per stroomgebied te maken en niet op internationale juridische instrumenten te vertrouwen, kan die halve eeuw wachten louter worden verklaard uit een gebrek aan politiek leiderschap. De wereld kan de langverwachte adoptie van de conventie vieren, maar we mogen niet op onze lauweren rusten.

Ruwweg 60% van al het drinkwater komt uit grensoverschrijdende bekkens, maar slechts naar schatting 40% daarvan valt onder een of ander soort bekkenovereenkomst. In een wereld waarin de drinkwaterbehoefte steeds nijpender wordt zijn gedeelde watervoorraden een machtsinstrument aan het worden dat de concurrentie binnen en tussen landen doet toenemen. Het gevecht om water verhoogt de politieke spanningen en verscherpt de gevolgen voor ecosystemen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/MzW1AhO/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.