0

Řízení rizik na záchranu chudých

Ministři financí skupiny G8 se domluvili na zrušení dluhu ve výši 40 miliard dolarů připadajícího na osmnáct z nejchudších států světa. To je triumf zdravého rozumu. Avšak s 238 dolary na osobu v těchto osmnácti zemích je samotné odpuštění dluhů jen stěží dostatečnou pomocí chudým.

Větší štědrost vyspělých zemí naštěstí doprovázejí další snahy. Za pozornost stojí především významná tendence směřující k poskytování pečlivě zaměřených služeb řízení rizik pro chudé, u nichž by se nakonec mohlo ukázat, že jejich hodnota přesahuje 40 miliard dolarů.

Máme sklon si myslet, že nové produkty řízení rizik, jako jsou novátorské druhy pojištění nebo finančních derivátů, budou zajímat v prvé řadě bohaté nebo alespoň relativně majetné lidi. Ve skutečnosti jsou vyvíjeny nové produkty řízení rizik pro některé z nejchudších lidí v Africe, Asii a Latinské Americe.

Je důležité si uvědomit, že nejchudšími světa nejsou rok co rok titíž lidé. Štěstěna a smůla se náhodně střídají a právě chudí lidé jsou obzvláště zranitelní, jestliže na ně dolehne neštěstí – například hurikán na rybářskou vesnici. Řízení rizik proto díky své schopnosti vyhladit hrbolatost příjmů může být velice významné při zmírňování důsledků chudoby.