US employment Matt Cards/Getty Images

Na přirozené míře nezaměstnanosti není nic přirozeného

NEW YORK – Proč je nezaměstnanost tak nízká v zemích, kde inflace zůstává potlačená? Pro ekonomy je to zásadní otázka. A když ekonomové narazí na zásadní otázku, často následují zásadní neshody.

V 60. letech jsem patřil k rebelským ekonomům, kteří odmítli makroekonomii vštěpovanou nám v 50. letech – tedy „keynesiánskou“ teorii rozvinutou J. R. Hicksem, A. W. Phillipsem a Jamesem Tobinem, podle níž je hnacím motorem všeho agregátní poptávka. Vysokou nezaměstnanost způsobuje jen nedostatečná poptávka a nízkou nezaměstnanost jen abnormálně vysoká poptávka.

To nás hnětlo, protože základní ekonomická teorie, kterou nás učili – teorie formulovaná Alfredem Marshallem, Knutem Wicksellem a Robertem Solowem –, tvrdila, že hnacím motorem všeho jsou strukturální síly. Rychlejší technologický pokrok a větší sklon k práci nebo k úsporám je zapotřebí vítat, protože zvyšují nabídku práce a kapitálu – a tím i zaměstnanost a investice. Keynesiáni ovšem tvrdili, že strukturální síly jsou špatné, jelikož připravují lidi o pracovní místa, dokud politici „nevyrobí“ poptávku, která vyrovná vzestup nabídky.

https://prosyn.org/Jmw9NH5cs