UN Photo/Mark Garten

Naše poslední šance na bezpečnou planetu

MELBOURNE – Lidstvu už téměř vypršel čas na řešení změny klimatu. Vědci upozornili, že vzestup teplot o 2º Celsia nad předprůmyslové úrovně posune Zemi do nebezpečného, neprobádaného území. Přesto jsme v současnosti na cestě k nárůstu o 4º či víc ještě v tomto století. Nadešla poslední šance s tím něco udělat.

Poslední naděje přijde v Paříži v prosinci 2015 při setkání vlád světa na 21. výročním shromáždění OSN věnovaném změně klimatu. Tentokrát to ovšem bude jiné. Buď se vlády shodnou na rozhodném postupu, jak slíbily, anebo se za rokem 2015 budeme ohlížet jako za okamžikem, kdy nám příčetnost podnebí protekla mezi prsty.

Roku 1992 světové vlády přijaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, v níž přislíbily předejít „nebezpečnému antropogennímu [tj. člověkem vyvolanému] narušování klimatické soustavy“ snížením tempa emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Avšak přestože úmluva roku 1994 vstoupila v účinnost, tempo emisí skleníkových plynů, včetně CO2, se od té doby ve skutečnosti zvýšilo.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/JO5WMPV/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.