multilateralism_bp_Getty_Images Getty Images

Multilateralismus je jediná cesta vpřed

PAŘÍŽ – Mezinárodní spolupráce čelí tlaku. Hlasy protekcionismu a nacionalismu nabírají na síle a vlády stále více prosazují politické cíle pomocí jednostranných nebo ad hoc opatření, místo aby spolupracovaly.

I v této situaci však zůstává naprosto zřejmé, že efektivní mezinárodní spolupráce zlepšuje hospodářské výsledky i každodenní životy. Automatická výměna finančních informací založená na Společném standardu oznamování OECD umožnila vládám z celého světa vybrat na dodatečných daňových příjmech přibližně 85 miliard eur; tyto peníze mohou pomoci financovat kvalitnější sociální politiku. Na základě Protikorupční konvence OECD jsou dnes úplatky v obchodním styku trestným činem ve 43 zemích. A díky Programu mezinárodního hodnocení studentů OECD dnes více než 70 zemí činí informovanější rozhodnutí o vzdělávací politice pro své děti.

To je jen malý výčet přínosů multilaterálních institucí pro moderní společnosti. Hodnota multilateralismu však sama o sobě přesahuje jakýkoliv konkrétní program či politiku.

https://prosyn.org/AhQXbEZcs