Getty Images

Multilateralismus je jediná cesta vpřed

PAŘÍŽ – Mezinárodní spolupráce čelí tlaku. Hlasy protekcionismu a nacionalismu nabírají na síle a vlády stále více prosazují politické cíle pomocí jednostranných nebo ad hoc opatření, místo aby spolupracovaly.

I v této situaci však zůstává naprosto zřejmé, že efektivní mezinárodní spolupráce zlepšuje hospodářské výsledky i každodenní životy. Automatická výměna finančních informací založená na Společném standardu oznamování OECD umožnila vládám z celého světa vybrat na dodatečných daňových příjmech přibližně 85 miliard eur; tyto peníze mohou pomoci financovat kvalitnější sociální politiku. Na základě Protikorupční konvence OECD jsou dnes úplatky v obchodním styku trestným činem ve 43 zemích. A díky Programu mezinárodního hodnocení studentů OECD dnes více než 70 zemí činí informovanější rozhodnutí o vzdělávací politice pro své děti.

To je jen malý výčet přínosů multilaterálních institucí pro moderní společnosti. Hodnota multilateralismu však sama o sobě přesahuje jakýkoliv konkrétní program či politiku.

Mezinárodní soustava a její instituce vznikly jako hráz proti válce. Poté, co multilateralismus pomohl Evropě povstat z trosek druhé světové války, poskytl zemím společný cíl: zvýšit blahobyt a kvalitu života svých občanů. Vedle všech ekonomických ukazatelů bychom měli úspěch multilateralismu měřit také podle počtu válek, které nevypukly, a podle počtu životů, jež nebyly zmařeny.

Přesto stále více lidí ztrácí důvěru v to, že mezinárodní spolupráce dokáže řešit dnešní problémy. Prohlubující se provázanost světových ekonomik sice podpořila růst, pomohla milionům lidí z chudoby a zvýšila životní úroveň, avšak její přínosy se dostatečně nesdílely.

Nezajišťuje-li multilateralismus vše, co si přejeme, není řešením zcela se ho vzdát. Spíše se musíme přičinit o to, aby přinášel výsledky i v moderní době.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Vzhledem k velikosti celosvětových problémů žádná země nedojde daleko, když půjde sama – ba ani když zvolí bilaterální přístup. Jedině v multilaterálním módu najdeme řešení dnešních složitých výzev. Multilaterální spolupráce poskytuje opěrné body k pokojnému řešení rozporů, platformy k dohodám o společných pravidlech hry, mechanismy lepšího řízení mezinárodních toků i kanály sloužící k výměně nápadů, zkušeností a poznatků z praxe, které si jednotlivé země navzájem předávají. Globální spolupráce a integrace byly a jsou klíčovým předpokladem působivé expanze blahobytu a příležitostí, jíž jsme byli v posledních 70 letech svědky.

Tento týden se ministři z členských zemí OECD sejdou v Paříži pod vedením francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Scházejí se v přesvědčení, že mezinárodní spolupráce je dnes důležitější než kdykoliv dříve, ale že musí lépe řešit nespokojenost a očekávání občanů a pomáhat jim uskutečňovat jejich největší naděje.

Víme, co je nutné udělat. Musíme zajistit, aby inteligentní regulace trhů předjímala disruptivní účinky nových digitálních technologií a současně využívala příležitostí, které tyto technologie nabízejí. Musíme aktualizovat – nikoliv opustit – pravidla globálního obchodu a investic, abychom účinněji rozšiřovali jejich přínos. Musíme nalézt nové způsoby, jak bojovat s nerovností a chránit nejzranitelnější. A musíme poskytnout našim dětem nejen kvalitní vzdělání, ale i potřebnou kvalifikaci a čistou planetu, na níž budou moci žít.

Země se mohou navzájem učit, jak dosáhnout inkluzivního růstu, když vyřeší problémy, jako jsou nezaměstnanost, klesající mzdy, bydlení a zdravotnictví. Bez spolupráce na řešení globálních problémů typu korupce, nezákonných finančních toků, ohrožení kybernetické bezpečnosti, nefér konkurence, znečišťování životního prostředí nebo klimatických změn však budou recepty na tyto palčivé domácí otázky jen částečné a krátkodobé.

V nedávném projevu v americkém Kongresu vyzval Macron k „novému typu multilateralismu... efektivnímu, zodpovědnému a orientovanému na výsledky“, tedy k multilateralismu, jenž „umožní našim kulturám a identitám, aby byly respektovány, chráněny a aby společně a svobodně prosperovaly“. Z tohoto důvodu se OECD tento týden zaměří nejen na obhajobu principu mezinárodní spolupráce, ale i na diskusi o otázce, co se musí zlepšit.

Chceme-li nacházet řešení, musíme naslouchat každému, zejména lidem, kteří ztratili důvěru ve vlády a instituce. Multilateralismus se musí vyvíjet s výslovným cílem sloužit všem, kdo prahnou po lepším životě.

V rozděleném světě tratíme všichni. Spojíme-li však své znalosti, zkušenosti a zdroje a opětovně se přihlásíme k zodpovědnému, efektivnímu a inkluzivnímu multilaterálnímu systému, můžeme vydobýt světlejší a blahobytnější budoucnost pro všechny.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/AhQXbEZ/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.