nabi6_Monika Skolimowskapicture alliance via Getty Images_ai health Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Hoe AI de geneeskunde zou kunnen veranderen

BOSTON – Tijdens een recente internationale reis dreigde ik te laat op het vliegveld te komen. Omdat ik de lokale taal niet vloeiend sprak, gebruikte ik een vertaal-app waarmee ik de urgentie van mijn situatie kon overbrengen aan de taxichauffeur. Dankzij de camerafunctie van de app kon ik ook de verkeersborden begrijpen en kreeg ik realtime updates.

Dit is slechts één voorbeeld van de manier waarop digitale innovaties, met name kunstmatige intelligentie, onze wereld veranderen. Nu recente onderzoeken aantonen dat AI-modellen vroege tekenen van gezondheidscomplicaties zoals sepsis kunnen identificeren, staan deze technologieën op het punt om ook een revolutie in de geneeskunde teweeg te brengen.

Deze snelle technologische vooruitgang onderstreept ook de dringende behoefte aan AI-regulering. De Artificial Intelligence Act van de Europese Unie, die naar verwachting in de tweede helft van 2024 zal worden goedgekeurd, is een goed voorbeeld. Deze baanbrekende wet classificeert AI-systemen op basis van hun risiconiveau en verbiedt expliciet specifieke toepassingen met een hoog risico, zoals social scoring en emotieherkenning, die een bedreiging vormen voor de persoonlijke veiligheid, de burgerlijke vrijheden en het democratisch bestuur. Dit benadrukt ook het belang van transparantie en uitlegbaarheid, zodat gebruikers toegang hebben tot informatie over AI-beslissingen.

https://prosyn.org/ZYgmMqwnl