Donald Trump Saul Loeb/Getty Images

De mondialisering van onze onvrede

NEW YORK – Vijftien jaar geleden verscheen van mijn hand Globalization and Its Discontents, (in het Nederlands verschenen als Perverse Globalisering),een boek dat trachtte te verklaren waarom er in de ontwikkelingslanden zo veel onvrede bestond over de mondialisering. Velen waren eenvoudigweg van mening dat het systeem hen moedwillig op achterstand zette, en vooral mondiale handelsovereenkomsten werden gezien als bijzonder oneerlijk.

Nu heeft de onvrede over de mondialisering geleid tot een golf van populisme in de Verenigde Staten en andere geavanceerde economieën, onder leiding van politici die beweren dat het systeem hun landen benadeelt. In de Verenigde Staten houdt president Donald Trump staande dat de Amerikaanse onderhandelaars door die van Mexico en China in het nauw werden gedreven.

Hoe kan iets wat iedereen ten goede had moeten komen, zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden, nu bijna overal door het slijk gehaald worden? Hoe kan een handelsverdrag nu oneerlijk zijn voor alle betrokken partijen?

https://prosyn.org/3r905vgnl