pollution in China Peter Parks/Getty Images

Z frontových linií boje proti změně klimatu

MANILA/SAN JOSÉ – Vysocí představitelé 175 stran podepsali 22. dubna globální dohodu o změně klimatu, dohodnutou v prosinci v Paříži, čímž vytvořili rekord pro přijetí mezinárodního ujednání. Projev podpory je povzbudivý. Dává naději, že hybná síla, která vedla k průlomové prosincové dohodě, zůstává neoslabená.

Dosažení dohody v Paříži bylo ale jen prvním krokem na dlouhé cestě k ochraně globálního klimatu a nejohroženějších zemí světa. Druhým bylo její slavnostní podepsání. Dalším je ratifikační proces. Aby dohoda vstoupila v účinnost, bude ji muset ratifikovat 55 zemí, na něž připadá alespoň 55 % globálních emisí.

Dobrou zprávou je, že tento proces už probíhá. V únoru se Fidži stalo prvním státem, který úmluvu ratifikoval a následovaly tři další malé ostrovní státy. Všechny čtyři jsou členy Fóra klimaticky zranitelných, skupiny 43 zemí – včetně Kostariky a Filipín, jež zastupujeme – v přední linii boje proti změně klimatu. V Paříži členové fóra neúnavně prosazovali dohodu a teď uděláme vše, co je v našich silách, pro uspíšení jejího vstupu v účinnost.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/2lwPXTl/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.