A general view of the Crimean bridge Mikhail Svetlov/Getty Images

Het is hoog tijd voor een verandering van het financiële systeem

NEW YORK – In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties plechtig beloofd een samenhangende en universele reeks van zeventien Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs) te zullen nastreven, die alle dimensies van de economische en sociale ontwikkeling bestrijken.

Beleggingen zijn onontbeerlijk voor het verwezenlijken van de SDGs, die ten doel hebben de armoede te elimineren, een einde te maken aan de honger, de klimaatverandering te bestrijden, een veerkrachtige infrastructuur te bouwen, en inclusieve en duurzame economische groei te bevorderen. Toch hebben we drie jaar later later nog steeds bij lange na niet genoeg gedaan om onze financiële systemen af te stemmen op het nastreven van de SDGs.

De Verenigde Naties hebben, in samenwerking met bijna zestig agentschappen en internationale instellingen, onlangs een inschatting gepubliceerd van de vooruitgang van de wereld op weg naar een verandering van de financiering van, het beleid rond en de regelgeving ten behoeve van het bereiken van de SDGs. Daaruit blijkt dat de doelen, ondanks positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren, niet gehaald zullen worden, tenzij we het hele financiële systeem weten te verschuiven in de richting van langetermijnbeleggingen, en tenzij we van duurzaamheid een centraal punt weten te maken. Zonder langetermijnperspectief zullen bepaalde risico's, met name de risico's die gerelateerd zijn aan de klimaatverandering, niet verdisconteerd worden in particuliere beleggingsbeslissingen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/mOYSoAw/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.