migration Spencer Platt/Getty Images

Migratiemythen vs. economische feiten

WASHINGTON, DC – Op 19 december 2018 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration aangenomen met 152 stemmen vóór, vijf stemmen tegen en twaalf onthoudingen. Pleitbezorgers hebben de Compact verwelkomd als een stap op weg naar een menselijker en ordelijker beheer van de migratie, maar de oppositie blijft formidabel.

De Compact is geen juridisch bindend verdrag en geeft migranten ook geen nieuwe rechten. De 23 doelstellingen van de Compact zijn opgesteld op basis van twee jaar van inclusieve discussies en zes onderhandelingsronden, specifiek gericht op het creëren van een raamwerk voor internationale samenwerking dat zich niet buitensporig bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van landen.

Vanwege de misverstanden over de Compact is het de moeite waard eens beter naar het migratieprobleem te kijken – en naar de grote voordelen die een goed beheerd systeem zowel gastlanden als thuislanden kan bieden.

https://prosyn.org/XIIw9Sanl