Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

Vrijheid van meningsuiting in tijden van filters

OXFORD – De nieuwe Duitse internetwet – waaronder sociale media platforms als Facebook en YouTube een boete van 50 miljoen euro kunnen krijgen voor elke ‘duidelijk illegale’ post 24 uur na het ontvangen van een waarschuwing – is vanaf het begin af aan controversieel geweest. Nadat deze in januari van volledig van kracht werd is er enorme ophef ontstaan, en critici uit het hele politieke spectrum stellen dat de wet zou aanzetten tot censuur. Ze betogen dat de regering haar macht verkwanseld aan private belangen.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Dus is dit dan het begin van het einde van de vrijheid van meningsuiting in Duitsland?

Natuurlijk niet. Zeker, de Duitse Netzwerkdurchsetzungsgesetz (ofwel NetzDG) is de strengste regeling in zijn soort in een Europa dat zich steeds meer begint te ergeren aan de machtige Amerikaanse sociale media bedrijven. En critici hebben dan ook enige goede argumenten betreft de zwakheden van de wet. Maar de mogelijkheden tot een vrije expressie zullen overvloedig blijven, zelfs wanneer posts soms onterecht verwijderd worden.

Feit is dat deze wet een belangrijke boodschap uitzendt: democratieën zullen niet zwijgen wanneer hun burgers worden blootgesteld aan haatdragende en gewelddadige retoriek en beelden – content die zoals bekend ook haat en geweld in het echte leven kan aanwakkeren. De weigering om in naam van de ‘vrijheid van meningsuiting’ het publiek en vooral de meest kwetsbaren in bescherming te nemen tegen gevaarlijke content dient in feite de belangen van zij die al geprivilegieerd zijn, om te beginnen de machtige bedrijven die de verspreiding van informatie beheersen.

Uitingen zijn altijd al gefilterd geweest. In een democratische maatschappij heeft iedereen het recht om zich te uiten binnen de grenzen van de wet, maar niemand heeft ooit gegarandeerd publiek gehad. Om impact te genereren hebben burgers altijd een beroep moeten doen op of voorbijgaan aan de ‘poortwachters’ die beslissen welke zaken en ideeën relevant zijn en het waard zijn uitgelicht te worden door de media, politieke instituties, of protesten.

Het zelfde geldt ook nu nog, behalve dat de poortwachters nu algoritmes zijn die automatisch alle bijdragen filteren en rangschikken. Algoritmes kunnen natuurlijk geprogrammeerd worden elke manier die bedrijven maar willen, wat betekent dat ze de voorkeur zouden kunnen geven aan kwaliteiten die worden nagestreefd door professionele journalisten: geloofwaardigheid, intelligentie, en coherentie.

Maar de huidige sociale media platforms zullen vrijwel altijd het potentieel voor advertentie-inkomsten voorrang geven boven al het andere. Dus de meest luidruchtigen worden vaak beloond met een megafoon terwijl minder polariserende en geprivilegieerde stemmen worden weggedrukt, ook al hebben ze slimme en genuanceerde visies die een verrijking voor het publieke debat kunnen zijn.

Wanneer het algoritme zijn taak de minder bevoorrechte stemmen tot zwijgen te brengen niet volbrengt dienen zich vaak online trollen aan, die haatzaaiende en dreigende retoriek uiten naar wie ze maar willen. Met name vrouwen en minderheden zijn meestal slachtoffer van online intimidatie, maar iedereen kan tot doelwit worden. De Duitse blogger Richard Gutjahr bijvoorbeeld werd middelpunt van complottheorieën en doelwit van intense intimidatie na aanwezig te zijn geweest bij twee terroristische aanslagen binnen twee weken.

Slachtoffers van online intimidatie reageren meestal met zelfcensuur, en velen wier gevoel van veiligheid en zelfs eigenwaarde geërodeerd is geraakt trekken zich geheel terug uit de sociale media. In deze zin geven landen door het bieden van een overkoepelende protectie in de naam van ‘vrijheid van meningsuiting’ in werkelijkheid de ruimte aan haatzaaierij. Maar waarom zouden de rechten van het slachtoffer minder gelden dan die van de daders?

In een democratie mogen de rechten van de meerderheid niet ten koste gaan van die van de minderheid. In een tijdperk van algoritmes moet de overheid meer dan ooit de bescherming van kwetsbare stemmen garanderen, en soms zelf meer naar de kant van het slachtoffer overhellen. Wanneer al kwetsbare mensen onder vuur worden genomen door hordes extremisten en agressors is het zeer begrijpelijk dat ze zich niet meer durven uitspreken. Wanneer het zover komt is de ‘vrijheid van meningsuiting’ dood.

Niet alle NetzDG critici zijn het met deze analyse oneens: sommigen bevestigen dat de kwetsbaarste groepen extra bescherming nodig hebben. Zware belediging en het aanzetten tot haat en geweld zijn tenslotte strafbaar, en de daders kunnen worden vervolgd. De Franse president Emmanuel Macron is er bijvoorbeeld voorstander van om het vermogen van de rechterlijke macht om met haatzaaierij en desinformatie om te gaan uit te breiden.

Maar in het digitale tijdperk is snelheid beslissend. De technologie is instant en online posts kunnen binnen een oogwenk gedeeld worden. Democratische instituties zijn vaak log – veel te log voor de politie en rechtbanken om effectief trollen en online haat te bestrijden. En veel slachtoffers bevinden zich niet in de positie om een dure advocaat in de arm te nemen, zoals Gutjahr deed. Het vertrouwen op stroperige overheidsinstituties alleen is geen effectieve strategie voor bescherming van de vrijheid van meningsuiting op de digitale communicatienetwerken van nu.

Haatzaaierij en andere soorten gevaarlijke en illegale content moeten bij de wortel worden uitgeroeid. Aan de ene kant is er behoefte aan een grotere media-alfabetisering van de consument, die vanaf jonge leeftijd onderwezen moet worden over de reële consequenties van online haatzaaierij. Aan de andere kant – en dit is wat NetzDG probeert te waarborgen – moeten sociale media platforms kunnen garanderen dat hun producten ontworpen zijn op een manier die een verantwoordelijk gebruik aanmoedigt.

Maar dit is geen kant-en-klare oplossing. In tegendeel, deze vergt een fundamentele heroverweging van zakenmodellen die haatzaaierij faciliteren en zelfs belonen. Het mag firma’s niet toegestaan worden om te profiteren van schadelijke content terwijl de verantwoordelijkheid voor de gevolgen wordt weggewoven. In plaats daarvan moeten ze hun algoritmes herzien zodat ze effectiever en zorgvuldiger content in kaart brengen die door mensen moet worden gemonitord en doorgelicht, terwijl al hun zakelijke beslissingen doordesemd zouden moeten zijn van het besef van hun verantwoordelijkheid in de strijd voor echte vrijheid van meningsuiting.

Dit gaat wellicht in tegen de basale zakenlogica om alles te doen om de winst te maximaliseren en de waarde van de aandelen op te drijven, maar het is zonder twijfel wat het beste is voor de samenleving. De Duitse regering heeft alle gelijk bedrijven in de juiste richting te dirigeren.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/ZlyFyMt/nl;

Handpicked to read next