Euro Notes Jim Dyson/Getty Images

Berme růst v eurozóně vážně

LONDÝN – Už déle než čtyři roky stojím mimo svět mezinárodních financí a ekonomických prognóz, avšak velká část toho, co jsem se během 30 let práce v tomto oboru naučil, stále ovlivňuje můj pohled na svět. Jedno z takových ponaučení zní poměřovat ekonomický a finanční výkon určité jednotky jednak podle celkového potenciálu této jednotky, jednak podle tržního ohodnocení jejího výkonu. Aplikujeme-li tento přístup na velké ekonomiky, dospějeme k některým překvapivým postřehům – a možnostem.

Tak především není světový hospodářský růst navzdory všeobecnému přesvědčení v tomto desetiletí žádným velkým zklamáním. V letech 2010 až 2016 se globální výkon podle Mezinárodního měnového fondu zvyšoval průměrným ročním tempem 3,4%. To je možná méně, než kolik činil průměr za období let 2000-2010, ale více než průměrný růst v 80. a 90. letech – tedy v dekádách, které se obvykle nepovažují za ekonomicky neuspokojivé.

Další postřehy nám nabízí analýza výkonu konkrétních zemí. Spojené státy a Velká Británie si navzdory značnému politickému traumatu vedly podle očekávání. Rovněž růst v Číně, Indii a Japonsku se blížil příslušnému potenciálu. Žádná velká ekonomika přitom svůj potenciál výrazně nepřekonala, což je vzácný jev.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/Bk4mpLNcs