eu commission digital tax EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images

Globální zdanění pro digitální věk

AMSTERDAM – Otázka jak danit čím dál globalizovanější a digitalizovanější podniky má zásadní význam pro budoucí zdravotní stav přeshraničního obchodu a investic. Současná debata se bohužel utápí ve zmatku a spletitosti a nijak jí nepomáhají populistické politické reakce démonizující digitální firmy.

Ukázkovým příkladem je návrh Evropské komise, poprvé zveřejněný v březnu 2018, na vytvoření unijní daně z digitálních služeb (DDS). Opatření míří hlavně na nadnárodní technologické obry, kteří díky svým korporátním strukturám dokážou odsávat digitálně vydělané zisky do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Kdyby ale DDS nabyla účinnosti, nejvyšší cenu zaplatí statupy a digitální ekosystémy samotné Evropy.

Omezená vize budoucnosti podnikání vtělená do návrhu Evropské komise v nás, společnosti působící na globalizovaném trhu, vyvolává četné obavy. Proto se proti myšlence DDS musíme v plném rozsahu postavit.

https://prosyn.org/XlXedwjcs