march for science facts T.Seeliger/ullstein bild/Getty Images

Obrana podstaty demokracie

PAŘÍŽ – Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv, stvrzující názor, že základ každé vlády by měla tvořit „vůle lidu“ – demokracie. Sedm desetiletí nato jsou však světové demokracie v ohrožení. Po čtyřnásobném zvýšení počtu demokracií od konce druhé světové války do roku 2000 jsme teď ve vytrvalém období politického úpadku. Kdysi otevřené společnosti sklouzávají k diktatuře a v mnoha zemích sílí despotické tendence.

Tyto trendy lze zvrátit, ale jedině pokud se shodneme se na příčinách uvadání demokracií a adekvátně tomu zacílíme řešení.

To se snadno řekne. Filozofka Hannah Arendtová ve své eseji „Pravda a politika“ z roku 1967 poznamenala: „Svoboda názoru je fraška, není-li faktická informace zaručená a samotná fakta nejsou nesporná.“ Arendtové fraška se bohužel stala naší realitou.

https://prosyn.org/3aklnFAcs