cokehamilton1_luis alvarez_getty images_woman Luis Alvarez/Getty Images

Sprawiedliwsze i Bardziej Ekologiczne Budowanie

GENEWA – Podobnie jak rolnicy planujący zbiory w następnym sezonie, musimy teraz zasiać ziarno przyszłościpopandemii. Oznacza to umieszczenie równości płci i zrównoważonego rozwoju w centrum ożywienia i promowania rozwoju poprzez „dobryhandel.”

Najpoważniejszym wyzwaniem są nierówności ekonomiczne - nie tylko pomiędzy krajami, ale również wewnątrz nich. COVID-19 ujawnił głębię nierówności ze względu na płeć - kobiety najbardziej cierpią z powodu skutków ekonomicznych pandemii. Badania przeprowadzone przez International Trade Center pokazują, że prawie 65% małychfirmprowadzonychprzezkobiety w 120 krajach zostało silnie dotkniętych kryzysem (w porównaniu z nieco ponad połową firm kierowanych przez mężczyzn). Najbardziej ucierpiały sektory zatrudniające głównie kobiety - w tym handel detaliczny, hotelarstwo, turystyka oraz rzemieślnicza i lekka produkcja.

Ponadto przyspieszona cyfryzacja i zmieniające się konfiguracje łańcuchów dostaw oznaczają, że kobiety-przedsiębiorcy na całym świecie - ale zwłaszcza w krajach rozwijających się - napotykają dodatkowe przeszkody, od dostępu do informacji i zasobów po budowanie umiejętności i sieci.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/nMwHMhIpl