cokehamilton1_luis alvarez_getty images_woman Luis Alvarez/Getty Images

Het herstel na COVID-19 moet groener en eerlijker zijn

GENÈVE – Net als boeren die de teelt van gewassen voor het komende seizoen plannen, moeten we nu de kiem leggen voor de post-pandemische toekomst die we willen. Dat betekent dat we gendergelijkheid en duurzaamheid tot de kern van het herstelbeleid moeten maken en een inclusievere ontwikkeling door ʻgoede handelʼ moeten bevorderen.

De meest serieuze uitdaging waar we voor staan is economische ongelijkheid – niet alleen tussen, maar ook binnen landen. COVID-19 heeft vooral de diepte van de genderongelijkheid aangetoond, nu vrouwen het meest lijden onder de economische gevolgen van de pandemie. Uit onderzoek van het International Trade Centre blijkt dat bijna 65 procent van de door vrouwen geleide kleine bedrijven in 120 landen zwaar getroffen zijn door de crisis (vergeleken met net iets meer dan de helft van de bedrijven die door mannen geleid worden). Sectoren die vooral vrouwen werk bieden – waaronder de detailhandel, de horeca, het toerisme en de kleine nijverheid – werden het hardst getroffen.

Bovendien betekenen de versnelde digitalisering en de veranderende samenstelling van aanbodketens dat vrouwelijke ondernemers overal – maar vooral in de ontwikkelingslanden – met extra obstakels geconfronteerd worden, uiteenlopend van de toegang tot informatie en geld tot het verwerven van vaardigheden en netwerken.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/nMwHMhInl