people reading the newspaper on the subway Darrin Klimek/Getty Images

Návrat žurnalistiky

OXFORD – Po letech chatrného zdraví zaznamenává novinářská branže konečně známky skromného zotavení. Podle zprávy Digital News Report 2018 – nejobsáhlejšího průzkumu odběru digitálních médií – vykazuje počet předplatitelů růstový trend a důvěra odběratelů se stabilizovala. V případě tolik očerňované branže, která obchoduje s důvěrou, znamenají tyto křehké přírůstky významný pokrok.

Jistě, světová média se nadále potýkají s problémy; podle zprávy vypracované Reuters institutem pro výzkum žurnalistiky jen 44% odběratelů zpráv věří tomu, co publikují zavedené mediální značky. I to však představuje zvýšení o jeden procentní bod oproti loňsku a naznačuje to, že deficit důvěry v této branži se buď zastavil, nebo se dokonce snižuje.

Jiné průzkumy jsou ještě optimističtější; například každoroční Edelmanův barometr důvěry zjistil, že novináři opět získávají na důvěryhodnosti a celková důvěra v tradiční a internetovou žurnalistiku se nachází na sedmiletém maximu. Tato zjištění přiměla agenturu k prohlášení, že přichází „návrat expertů“.

https://prosyn.org/8s7Qwu9cs