wotton1_XinhuaCyril Ndegeya via Getty Images_rwandacoronavirussanitation Xinhua/Cyril Ndegeya via Getty Images

Jak komunikovat o veřejném zdraví a sociální spravedlnosti

KIGALI – Jak ukázala pandemie COVID-19, komunikace je dvojsečná zbraň. Představuje jeden z nejsilnějších nástrojů ke změně chování. Dokáže vytvořit povědomí o nelehkém osudu zranitelných skupin, které během krizí nepřiměřeně trpí, a vyvolat s nimi soucit. Když se spojí se silnou agendou rovnosti a důvěryhodného vedení, může se stát hnacím motorem pozitivní a inkluzivní akce. Pokud se však komunikace používá nesprávně – pokřivuje se falešnými předpoklady, krátkozrakostí a úzkými vlastními zájmy –, může se z ní stát nebezpečná zbraň.

https://prosyn.org/V43wMKlcs