badre7_koksikoks_greenworldmapheartbeat koksikoks/Getty Images

De tijd raakt op voor de wereld

WASHINGTON, DC – In 2015 deed de internationale gemeenschap een hernieuwde poging om gemeenschappelijke mondiale problemen aan te pakken, onder auspiciën van de Sustainable Development Agenda en de Framework Convention on Climate Change (COP21) van de Verenigde Naties. Maar na een aanvankelijke vlaag van belangstelling is de vooruitgang die is geboekt op weg naar het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) en het aanpakken van de klimaatverandering geleidelijk aan afgenomen. In de hele wereld lijken velen een allergie te hebben ontwikkeld jegens de steeds grimmiger waarschuwingen van de VN en andere lichamen over het versneld uitsterven van soorten, de instorting van ecosystemen en de opwarming van de aarde.

Dit is niet de juiste tijd om de bediscussiëren of er bij de vooruitgang in de richting van de mondiale doelstellingen sprake is van een halfvol of van een halfleeg glas. Als we niet oppassen zal er al snel helemaal geen glas meer zijn om ons zorgen over te maken. Ondanks de mondiale berichtgeving over burgerlijke en politieke acties om de toenemende crises aan te pakken zijn de onderliggende ontwikkelingen bijzonder angstaanjagend. De afgelopen maanden heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal naar buiten gebracht waarin wordt aangetoond dat de gevolgen van een mondiale temperatuurstijging van meer dan 1,5oC boven het pre-industriële niveau verwoestende gevolgen zal hebben voor miljarden mensen in de hele wereld.

Een recent rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services heeft nóg een alarmklok doen luiden. Menselijke activiteiten, zo concludeert dit rapport, hebben één miljoen soorten op de rand van uitsterven gebracht. De oceanen die voorzien in het voedsel en het levensonderhoud van ruim vier miljard mensen op aarde worden bedreigd. Als we niet onmiddellijk actie ondernemen om deze ontwikkelingen te keren, zullen de problemen van het later proberen goed te maken ervan waarschijnlijk onoverkomelijk zijn.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/MSker3wnl