Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

yumkella15_NurPhotoNurPhoto via Getty Images_afghanbakeryfamilycooking NurPhoto via Getty Images

Smrt ze špinavého vaření

FREETOWN, SIERRA LEONE – Vlivem znečištění ovzduší v domácnosti (ZOD) zemře každoročně 4,3 milionu lidí – víc než na HIV/AIDS, malárii a tuberkulózu dohromady. ZOD vzniká, když domácnosti k vaření a vytápění používají zastaralá paliva jako dříví, uhlí, rostlinný odpad a petrolej, takže skoncovat s umíráním v souvislosti se ZOD není o nic složitější než zajistit řešení pro čisté vaření.

Přesto to svět dosud neudělal. Kupříkladu v Africe je víc než 80 % lidí stále odkázáno na biomasu jako primární zdroj energie. V mé vlasti, Sieře Leone, jedné z pěti zemí nejzranitelnějších změnou klimatu, má elektřinu méně než 20 % obyvatelstva, zatímco víc než 90 % nezbývá než vařit na dřevěném uhlí a palivovém dříví. Pokud přetrvají současné trendy, Afričané budou taková paliva používat k vaření ještě v roce 2050.

Uspokojit světovou potřebu čistého vaření v obytných prostorách by podle odhadu stálo 4,4 miliardy dolarů ročně – mnohem víc, než je v současnosti k dispozici. Nejde sice o malou sumu, ale oproti ceně na nečinnost je nepatrná. Kromě drtivých vlivů na lidské zdraví – v subsaharské Africe je ZOD druhým největším faktorem rizika úmrtí a invalidity – závislost na neobnovitelných dřevěných palivech při vaření produkuje až gigatunu emisí CO2 ročně čili asi 2 % celkových emisí.

Takové postupy při vaření jsou navíc významným zdrojem černého uhlíku, po CO2druhého největšího hybatele změny klimatu: vaření za použití tuhých paliv jen v subsaharské Africe tvoří zhruba 6 % globálních emisí černého uhlíku. Dopad na klima dále zhoršuje to, že 34 % palivového dřeva se v subsaharské Africe těží neudržitelně, což přispívá k odlesňování.

Přetrvávání překonaných způsobů vaření a vytápění znamená významné ochuzování ekonomik. Kvůli zvýšené úmrtnosti a nemocnosti v důsledku ZOD, zbytným nákladům na tuhá paliva, promarněnému času při sběru dřeva na otop a škodám na životním prostředí přichází subsaharská Afrika o zhruba 3 % HDP ročně. Nejvíc trpí ženy a děti.

Skutečnost, že se problém neřeší, není odrazem nedostatečnosti technologií, ba ani chybějících prostředků, nýbrž nedostatku politické vůle. Přestože vlády a mezinárodní aktéři vynakládají úsilí na rozšiřování přístupu k elektřině, řešení pro čisté vaření – třeba za pomoci elektřiny získávané z obnovitelné energie – dosud často odkládají k ledu. Snahy o podporu čistého vaření jsou převážně nekoordinované, úzké a nedůsledné, s omezeným zájmem spotřebitelů.

Subscribe now
Bundle2020_web

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Změnit tento stav je cílem nové iniciativy. Fond Světové banky pro čisté vaření (CCF), spuštěný na zářijovém Klimatickém summitu OSN v New Yorku, uvolní 500 milionů dolarů, aby pomohl do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k čistému vaření. Součástí je rozšíření výroby paliv pro čisté vaření, rozvoj dobře fungujících dodavatelských řetězců, které je doručí miliardám lidí, a podpora inovací a šíření relevantních technologií.

CCF za tím účelem využije zdrojů Světové banky a dalších rozvojových bank, aby přilákal soukromé investice, mimo jiné vytvářením nových zdrojů tržeb a pobídek napříč hodnotovými řetězci. Rozvine také v sektoru čistého vaření trh s dluhopisy splácenými v závislosti na přínosech.

Dále bude CCF podporovat globální platformu pro znalosti a inovace, zahrnující Akční platformu pro zdravotnictví a energetiku, ustavenou Světovou zdravotnickou organizací, Rozvojový program OSN a Světovou banku ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti Hivos a ENERGIA. To vše by mělo pomoci vytvořit ověřitelné výsledky na úrovni výstupů (počet domácností s přístupem k čistému vaření) a na úrovni dopadů (přínosy pro zdraví, genderovou rovnost a životní prostředí).

Jakkoli je však CCF slibný, k dosažení jeho cílů bude zapotřebí soudržných politických strategií, opřených o silné a vytrvalé odhodlání na národní, regionální a globální úrovni. Jednou zemí, která takové odhodlání projevila, je Indie.

Podle Zprávy o pokroku v energetice, kterou letos vydala Světová banka a která se zabývá pokrokem na cestě ke splnění Cíle udržitelného rozvoje č. 7 (zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny), Indie výrazně posílila svou elektrifikaci, z 50 % v roce 1994 na 93 % v 2017. Tamní míra přístupu k čistému vaření – 45 % v roce 2017 – zůstává mnohem nižší, přesto se stále jedná o významný pokrok, neboť od roku 2000 se víc než zdvojnásobila. Podíl obyvatel využívajících k vaření biomasu se navíc snížil z 64 % v roce 2010 na 59 % v roce 2015.

K tomuto posunu částečně přispívá širší přístup ke zkapalněnému ropnému plynu. Indie se v roce 2016 stala třetím největším dovozcem LPG, za Čínou a Japonskem. Vláda v témže roce zahájila také program Pradhan mantri udždžvala jodžana, s cílem zajistit do roku 2019 přístup k LPG pro 50 milionů domácností žijících v chudobě. Ten loni překonal stanovenou metu a rozšířil program tak, že se uplatnil na 80 milionů rodin. Významného pokroku při rozšiřování přístupu k LPG a dalším palivům pro čisté vaření dosáhly i další země, například Kambodža a Indonésie.

Teď je nezbytné dál stavět na těchto úspěších a zároveň adaptovat strategie, které jim byly motorem, pro různá prostředí, zejména v Africe. Do čela by se za tím účelem měla postavit OSN a prosazovat přístup opřený o škálu zainteresovaných stran a poháněný partnerstvími mezi veřejným a soukromým sektorem. Takový přístup už se osvědčil a mobilizoval miliardy dolarů na investice do obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Může se osvědčit znovu – a ušetřit přitom miliony životů.

Z angličtiny přeložil David Daduč

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/vlt3dgxcs;
 1. pisaniferry106_Mark WilsonGetty Images_phase one agreement trump china  Mark Wilson/Getty Images

  Explaining the Triumph of Trump’s Economic Recklessness

  Jean Pisani-Ferry

  The Trump administration’s economic policy is a strange cocktail: one part populist trade protectionism and industrial interventionism; one part classic Republican tax cuts skewed to the rich and industry-friendly deregulation; and one part Keynesian fiscal and monetary stimulus. But it's the Keynesian part that delivers the kick.

  4
 2. yu49_ShengJiapengChinaNewsServiceVCGviaGettyImages_G20trumpjinpingshakehands Sheng Jiapeng/China News Service/VCG via Getty Images

  PS Say More: Keyu Jin

  Keyu Jin assesses the “phase one” US-China trade deal, questions whether the US can ever accept China’s development model, and highlights a key difference in how the Hong Kong protests are viewed inside and outside China.
  0