A television journalist stands on a ladder NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

China’s zachte en scherpe macht

CAMBRIDGE – China heeft er miljarden dollars in geïnvesteerd om zijn zachte macht uit te breiden, maar heeft in democratische landen recent met een terugslag te maken. Een nieuw rapport door de National Endowment for Democracy betoogt dat we het begrip zachte macht moeten heroverwegen, omdat ‘het conceptuele vocabulaire dat sinds het eind van de Koude Oorlog gehanteerd wordt niet langer van toepassing lijkt op de hedendaagse situatie.’

Het rapport beschrijft de nieuwe autoritaire invloeden die over de hele wereld gevoeld worden als ‘scherpe macht.’ Een recent omslagverhaal van The Economist definieert ‘scherpe macht’ als leunend op ‘subversie, intimidatie en dwang, die gecombineerd de zelfcensuur bevorderen.’ Waar zachte macht de allure en waarden van een cultuur samenbalt om de kracht van een land te vergroten, helpt scherpe macht autoritaire regimes om gedrag in het binnenland te sturen en de internationale opinie te manipuleren.

De term ‘zachte macht’ – het vermogen om anderen te beïnvloeden door aantrekking en overtuiging in plaats van door de harde macht van dwang en vergelding – wordt soms gebruikt om elke uitoefening van macht te beschrijven die niet met het gebruik van geweld gepaard gaat. Maar dit is een vergissing. Macht is soms afhankelijk van wiens leger of economie wint, maar kan ook afhankelijk zijn van wiens verhaal wint.

https://prosyn.org/crxziCpnl