gros140_GREG BAKERAFP via Getty Images_xi jinping unga Greg Baker/AFP via Getty Images

Kina utfordrer Europa i miljøpolitikken

BERLIN – Kinas president Xi Jinping la nylig fram landets ambisjoner om å bli karbonnøytralt innen 2060. Det vil ha store konsekvenser, ikke minst for EU.

Kina står for nesten 30 % av de samlede utslippene fra fossile drivstoffer i verden. Det er omtrent dobbelt så mye som USA og tre ganger så mye som EU. Kinas utslipp vil sannsynligvis tilta i årene framover. Xi sier utslippene vil toppe seg innen 2030, mens EU har planer om å kutte sine utslipp ytterligere — med 30 prosent. Dermed kan Kinas utslipp være fire til fem ganger så høye som EUs innen 2030. Kinas ambisjoner om karbonnøytralitet vil derfor ha langt større betydning for klimaet enn det EU foretar seg.

I dag virker karbonnøytralitet som et vagt politisk mål for Kina. Det neste steget vil være at Kina formelt forplikter seg til dette målet gjennom Parisavtalen, fulgt av en klar og troverdig plan, med konkrete delmål underveis, for hvordan landet skal oppfylle sine forpliktelser.

https://prosyn.org/Lj1DwVtnb