Bushova ekonomika jako nárazová zkouška

Před patnácti lety se Spojené státy nacházely v období, které by se dalo nazvat „věkem ztenčených očekávání“. Přírůstky produktivity ustaly, ceny energií byly vysoké, nezužitkované zůstatky potenciálu techniky pocházející z dob Velké krize se vyčerpaly a mizející výhody z úspor z velkovýroby přivedly téměř všechny ekonomy k představě, že hospodářský růst bude v budoucnu pomalejší, než býval v minulosti. Vzhledem k bezmála dvacetileté stagnaci růstu produktivity mělo tehdy smysl tvrdit, že závazky vlády USA v oblasti sociálního pojištění (Správa sociálního zabezpečení a programy Medicare a Medicaid) jsou nadměrné a že je nezbytné je osekat.

Tehdy bylo tehdy a teď je teď. V uplynulých letech došlo k explozi technologických inovací, jež vynesly všeobecný americký růst produktivity zpět na úroveň z doby před zpomalením. Dnes hospodářství USA stojí na pokraji biotechnologické a možná i nanotechnologické revoluce obrovského měřítka a rozsahu. Přesto je stále slyšet tytéž výzvy, že je potřeba osekat americké sociální závazky.

Pojistní matematici Správy sociálního zabezpečení sice zřejmě ne zcela pochopili dopady dnešních technologických revolucí, ale zřetelně zvětšili rozsah systému, který si vláda USA může dovolit. Před patnácti lety panoval konsenzus, že americká soustava sociálního zabezpečení je ve velkých potížích a že potřebuje cosi jako generální opravu motoru. Dnes se jeho problémy jeví, jak říká ekonom Peter Orszag z Brookingsova institutu, mnohem spíš jako obdoba menší netěsnosti pneumatiky: je potřeba závadu nakonec opravit, ale to není ani nijak těžké, ani bezodkladné.

https://prosyn.org/uigUnvdcs