posner6_onathan Newton The Washington Post via Getty Images_joe biden election Jonathan Newton/The Washington Post via Getty Images

Bidens precaire overwinning

CHICAGO – Joe Biden heeft een slopende verkiezingscampagne en een superspannende verkiezingsstrijd overleefd. Nu moet hij het opnemen tegen de juridische uitdagingen van de kant van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel hij zeer waarschijnlijk op 20 januari 2021 zijn intrek zal nemen in het Witte Huis zal hij zich, als het eenmaal zo ver is, afvragen of de prijs waar hij zo lang op uit is geweest geen gifbeker blijkt te zijn.

Een president Biden zal te maken krijgen met wijdverbreide economische problemen, de seizoensgebonden verergering van een dodelijke pandemie en een meedogenloos internationaal klimaat. Deze problemen zouden zelfs de meest ervaren leider danig op de proef stellen. Maar Biden zal ook nog eens worden gehinderd door een verdeelde regering, een vijandige rechterlijke macht, een verzwakte federale bureaucratie en sluimerend Trumpiaans populisme onder het volk.

In het verleden kon een nieuw gekozen president tenminste rekenen op enige medewerking van de kant van de oppositiepartij bij het invoeren van nieuwe wetten. Biden kan dit daarentegen wel uit zijn hoofd zetten. De Republikeinse Congresleden hebben het bij de verkiezingen veel beter gedaan dan verwacht en zullen geen redenen zien om compromissen te sluiten. Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden, kunnen en zullen ze proberen de regering-Biden te ondermijnen, om de voorwaarden te scheppen voor een anti-Democratische reactie bij de tussentijdse Congresverkiezingen van 2022. Progressieve wetsvoorstellen zullen al zijn gesneuveld voordat ze goed en wel in stemming zijn gebracht, en de broodnodige constitutionele hervormingen van het College van Kiesmannen, de kieswet en het presidentschap zullen geen doorgang vinden. De Amerikanen zullen zeer waarschijnlijk sporadische sluitingen van de overheid moeten verdragen, te midden van een ʻkoudeʼ burgeroorlog die op zijn best een status quo van verlamming in stand zal houden.

https://prosyn.org/gQsOPeFnl