Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

arezki6_ Monique JaquesCorbis via Getty Images_money Monique Jacques/Corbis via Getty Images

Jak osvobodit alžírskou ekonomiku

WASHINGTON – Před Alžírskem stojí olbřímí úkol transformovat ekonomiku tak, aby naplňovala naléhavé požadavky mladé, stále početnější a stále nepokojnější populace. Navzdory příznivému demografickému vývoji zůstává ekonomika země téměř zcela odkázaná na ropě a zemním plynu, které představují 95% jejího zbožního exportu. Má-li alžírská ekonomika zajistit dostatek pracovních míst pro miliony lidí, kteří se chystají vstoupit na trh práce, potřebuje v příštích několika letech růst o více než 6% ročně. V roce 2018 však růst HDP dosáhl neduživých 1,5% a předpokládá se, že i v dohledné budoucnosti zůstane pod 2%.

Alžírské úřady proto musí podniknout naléhavé kroky směrem k liberalizaci a posílení ekonomiky a položit základy větší sociální inkluze. Zejména musí podpořit konkurenci, podnítit tvorbu digitální ekonomiky a transformovat státní podniky v zemi.

Alžírská ekonomika přešlapuje na místě a většina velkých firem a bank zůstává ve státních rukou. Opatření na podporu větší konkurence a zavádění antimonopolního rámce jsou navíc stále ve stadiu zrodu a právní i soudní systém jsou příliš slabé na to, aby je dokázaly efektivně vymáhat.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/mEqSwu3cs;