Jeden bůh zklamal. Co bude dál?

Někde jsem slyšela, že diskutování o morálce a politice je jako diskuse s kanibaly o vegetariánství. Většina lidí s tím, zdá se, souhlasí - a má pro to dobrý důvod. Mocenským a ziskuchtivým zájmům se totiž podařilo oslabit morální principy a mravní povinnosti v politice i ekonomice.

Důsledky jsou nabíledni. V dnešním světě odráží "řád" mocenskou rovnováhu, která je udržována zejména silou - ať už vojenskou nebo finanční. Vedle "kasárenského řádu" však existují i jiné možnosti. Například takový řád kostelního sboru, kde jeho jednotliví členové spolupracují na základě sdílené kultury a hodnot.

Ano, utopické projekty končívají násilím a zoufalstvím, což já, která jsem vyrůstala v Sovětském svazu, vím velmi dobře. Avšak ne všechny snahy vystavět morálně spravedlivý svět jsou předem odsouzeny k neúspěchu. Jedním z důvodů, proč dnes v "mocenské politice" scházejí hodnoty, je, že vůdcové jako Gándhí, Schweitzer a King zmizeli ve stínu našich nových fetišů - úspěchu, osobního prospěchu a soukromých zájmů.

https://prosyn.org/9rpa96tcs