0

Nezávislost na imunizaci

WASHINGTON – První roky tohoto století byly pro globální zdraví opojné. Mezinárodní dárci – ať už to byly národní vlády jako v případě Spojených států a jejich programu PEPFAR nebo nové mezinárodní finanční iniciativy typu Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii či Aliance za vakcinaci Gavi – investovali do národních programů kontroly nemocí a zdravotnických systémů miliardy dolarů a zachránili miliony životů.

Některé ze zemí, jež z těchto programů těžily, však dnes narážejí na novou překážku: na otázku, jak udržet dosažené úspěchy v době, kdy vnější podpora ustane. Dárcovské iniciativy – a snaha o zkvalitnění zdravotnictví jako celek – totiž budou v konečném důsledku posuzovány právě podle tohoto přechodu.

Vezměme si například Alianci za vakcinace Gavi. Tu založilo v roce 2000 partnerství složené z významných dárců, mezinárodních agentur a lídrů v oboru vakcinace a jejím cílem je pomáhat nejchudším zemím světa se zaváděním nových, život zachraňujících vakcín a posilovat jejich imunizační programy. Pokud se však roční příjem na obyvatele zvýší v dané zemi nad určitou úroveň – v současné době je to 1580 dolarů –, pak se již tato země nemůže o podporu Gavi ucházet.

Gavi samozřejmě nezastaví veškeré financování najednou. Utlumování podpory je rozprostřeno do období několika let. Během tohoto přechodu státy rychle zvyšují svůj finanční příspěvek na imunizační programy a připravují se převzít plnou zodpovědnost.

Tento přístup, který alianci umožňuje soustředit zdroje do nejpotřebnějších zemí, funguje od roku 2010. Dnes je však vystaven těžké zkoušce: třetina ze 73 zemí, jimž Gavi poskytuje podporu, buď procházejí přechodovou fází nebo už ji završily. Do této skupiny patří tak různorodé země, jako jsou Arménie, Bhútán, Honduras nebo Vietnam, ale i Indie s Nigérií, které vykazují největší počty narozených dětí.

Model Gavi se tak dnes ocitá pod drobnohledem. Dokážou země pokračovat v nákupech a zajišťování vakcín, které zavedly díky podpoře z Gavi?

A co je neméně důležité, vydrží toto odhodlání delší dobu? Bude v případě rozpočtových škrtů imunizace chráněna spolu s dalšími základními zdravotnickými službami? Dokážou země zavádět nově vznikající vakcíny schopné zachraňovat životy? Udrží a posílí kontrolu nad nemocemi tak, aby uměly rychle detekovat a řešit nová ohniska? Anebo povedou fiskální tlaky v některých zemích k nedostatku vakcín, k poklesu pokrytí obyvatelstva imunizací nebo v nejhorším případě k úplnému vymizení vakcín z národních programů, čímž se promarní těžce vydobyté úspěchy z posledních let?

Odpovědi na tyto otázky jsou důležité nejen pro země samotné, ale i pro jejich sousedy, kteří mohou být omezením imunizace ohroženi. Infekční onemocnění koneckonců nerespektují státní hranice. Například nedávná epidemie žluté zimnice v Angole se rozšířila do mnohem chudší sousední Demokratické republiky Kongo. Zkušenosti ze zemí, které pomoc od Gavi „absolvovaly“, přinesou důležité poznatky také pro další mezinárodní zdravotnické programy a jejich příjemce.

Protože je tolik v sázce, musí mezinárodní agentury dělat maximum pro to, aby připravily dotyčné země na „život po Gavi“. Pro některé z těchto zemí, zejména pro ty, které zavedly řadu nových vakcín, představuje zajištění dostatečných a trvalých finančních prostředků jeden z nejsložitějších úkolů přechodové fáze. Ačkoliv imunizační programy odčerpávají jen malé procento ze zdravotnických rozpočtů a vykazují mimořádně vysokou ekonomickou návratnost, zabezpečení potřebných financí se neobejde bez pečlivého plánování.

Zemím potýkajícím se s tímto problémem může pomoci nový zdroj. Financování imunizace: rádce pro advokáty, tvůrce politik a programové manažery poskytuje informace o odhadech imunizačních nákladů, hodnocení kladů a záporů různých zdrojů financování, vytváření nákupních strategií a orientaci v procesech tvorby politik. Nepředepisuje jedinou cestu vpřed, ale spíše poskytuje relevantní informace a expertní analýzu. Země pak mohou vyhodnocovat jednotlivé varianty s ohledem na vlastní situaci a obhájci programů mohou klást správné otázky.

Díky podpoře Gavi bylo od roku 2000 imunizováno téměř 580 milionů dětí a předešlo se více než osmi milionům budoucích úmrtí. Jde o impozantní úspěchy, které stojí za to oslavovat. Teprve ve chvíli, kdy státy úspěšně zvládnou utlumení podpory od Gavi, však mohou mít jistotu, že se stejné zdravotnické ochrany dočkají i budoucí generace.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.