saxenian2_-Mohammed-Huwais_AFP_Getty-Images_vaccination-middle-east

Nezávislost na imunizaci

WASHINGTON – První roky tohoto století byly pro globální zdraví opojné. Mezinárodní dárci – ať už to byly národní vlády jako v případě Spojených států a jejich programu PEPFAR nebo nové mezinárodní finanční iniciativy typu Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii či Aliance za vakcinaci Gavi – investovali do národních programů kontroly nemocí a zdravotnických systémů miliardy dolarů a zachránili miliony životů.

Některé ze zemí, jež z těchto programů těžily, však dnes narážejí na novou překážku: na otázku, jak udržet dosažené úspěchy v době, kdy vnější podpora ustane. Dárcovské iniciativy – a snaha o zkvalitnění zdravotnictví jako celek – totiž budou v konečném důsledku posuzovány právě podle tohoto přechodu.

Vezměme si například Alianci za vakcinace Gavi. Tu založilo v roce 2000 partnerství složené z významných dárců, mezinárodních agentur a lídrů v oboru vakcinace a jejím cílem je pomáhat nejchudším zemím světa se zaváděním nových, život zachraňujících vakcín a posilovat jejich imunizační programy. Pokud se však roční příjem na obyvatele zvýší v dané zemi nad určitou úroveň – v současné době je to 1580 dolarů –, pak se již tato země nemůže o podporu Gavi ucházet.

https://prosyn.org/8xrZgc3cs