Cultivation of lemons in Tajikistan UNDP Eurasia

Duurzame vooruitgang is mogelijk in Oost-Europa en Centraal-Azië

NEW YORK – In het meest recente “Doing Business”-rapport van de Wereldbank stond de helft van de in de mondiale ranglijst opgenomen Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen in de top-50. Als maatstaf voor economische volwassenheid bevestigt het rapport wat velen in de internationale ontwikkelingsgemeenschap al lang weten: de regio is in opkomst.

Het afgelopen decennium hebben de economieën van Oost-Europa en Centraal-Azië spectaculaire vooruitgang geboekt, geschraagd door ambitieuze hervormingen van de markt en de publieke sector. De vraag is nu hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit proces – waardoor de omvang van de middenklasse is verdrievoudigd – verduurzaamd kan worden.

Tekenen die duiden op de sociale en economische voorspoed van de regio zijn overal te vinden. In Azerbeidzjan zijn de inkomens de afgelopen decennia dramatisch gestegen, en slechts 5% van de bevolking leeft nu nog onder de armoedegrens – tegen bijna 50% in 2002. Estland staat in Europa op de derde plaats als het gaat om het aantal startups per persoon, en de internetsnelheid behoort tot de hoogste ter wereld. Van Albanië tot Kirgizistan stellen e-governmentsystemen steeds meer mensen in staat via online portals verbinding te leggen met cruciale diensten.

Maar hoewel het verleidelijk is te veronderstellen dat de regio voorbestemd is voor welvaart, blijven structurele hindernissen de vooruitgang vertragen, met name op de westelijke Balkan, in de zuidelijke Kaukasus en in delen van Centraal-Azië. Om de vaart erin te houden bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs) van de VN in 2030, moeten de leiders drie problemen aanpakken.

In de eerste plaats moeten de economieën van de regio worden versterkt, zodat ze voor prikkels kunnen zorgen voor slimmere, duurzamere groei. De subsidies voor fossiele brandstoffen moeten bijvoorbeeld worden heroverwogen, omdat ze de investeringen ontmoedigen in energie-zuinige projecten en de ontwikkeling van duurzame technologieën belemmeren. De publieke financiering van pensioenen en sociale zekerheidsprogramma's is afhankelijk van het belasten van arbeid, maar een groot deel van de regio kampt momenteel met een hoog werkloosheidspercentage; op de westelijke Balkan is bijna geen of zelfs helemaal geen werk. De schepping van nieuwe arbeidsplaatsen is dus een urgente opdracht voor iedere staat in deze regio.

In de tweede plaats wordt in veel landen de ruimte voor de civil society steeds krapper, wat een bedreiging inhoudt van het pluralisme en de verantwoordingsplicht. Om conflicten te voorkomen en een stem te geven aan de gemarginaliseerde groepen in de regio, moeten tolerantie en respect voor de mensenrechten essentiële elementen van de bestuurscultuur worden.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Tenslotte moet de regio de coördinatie ter hand nemen van strategieën om de veranderingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden die het gevolg zijn van automatisering en kunstmatige intelligentie. De leiders van sommige landen, met name Wit-Rusland, verschuiven de nadruk in de economische productie van de zware industrie naar technologie-startups. Maar de autoriteiten van alle landen kunnen veel méér doen om het incasseringsvermogen van de beroepsbevolking te vergroten.

Gelukkig erkennen regeringen, technologiebedrijven, civil society-groepen en journalisten het belang van deze kwesties en werken ze samen aan het opbouwen van transparantere en verantwoordelijker instellingen. In veel landen gebruiken regeringshoofden de SDGs om richting te geven aan hun nationale planning en pogingen om hervormingen door te voeren. De parlementen van verscheidene Centraal-Aziatische landen hebben de SDGs zelfs geadopteerd als richtsnoer voor de ontwikkeling.

Veranderingen als deze dragen ertoe bij dat de ontwikkelingsambities in daden worden omgezet. In Armenië heeft de regering onlangs 's werelds eerste nationale SDG-innovatielaboratorium geopend, een initiatief dat bedoeld is om de SDG-implementatie te “versnellen.” Initiële onderzoeksinspanningen zullen zich richten op het verhogen van de belastinginkomsten, het verbeteren van het onderwijssysteem en het bevorderen van de duurzame energiesector.

Intussen hebben functionarissen in Moldova gebruikgemaakt van crowdfunding om miljoenen dollars uit de diaspora op te halen voor de financiering van duurzame ontwikkelingsprojecten thuis. Tot de revitaliseringsinspanningen behoren de reconstructie van een openbaar plein in de hoofdstad Chișinău en de uitbreiding van de infrastructuur in landelijke gebieden.

De particuliere sector in de regio neemt ook actief deel aan de duurzame ontwikkelingsinspanningen. Van Siemens’ groene verwarmings- en airconditioningsystemen tot Unilevers beleid van “equal pay for equal work,” omarmen multinationale bedrijven die werkzaam zijn in Oost-Europa en Centraal-Azië duurzaamheid en gelijkheid als levensvatbare bedrijfsmodellen.

In slechts een paar decennia zijn de volkeren van Oost-Europa en Centraal-Azië getuige geweest van diepgaande politieke en economische veranderingen. Om te kapitaliseren op de ontwikkelingsvooruitgang die reeds is geboekt, moeten landen en organisaties van elkaar leren en oplossingen aan de lokale omstandigheden aanpassen. Dat zal het voornaamste gespreksonderwerp zijn op de Istanbul Development Dialogues, een jaarlijkse mondiale bijeenkomst, georganiseerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), deze week. Zoals het nieuwe UNDP Strategic Plan voor 2018-2021 betoogt, is samenwerking een cruciale component van iedere duurzame ontwikkelingsstrategie.

Als landen beoordeeld kunnen worden op basis van de vraag hoe makkelijk er zaken kunnen worden gedaan, gaan de staten van Oost-Europa en Centraal-Azië een mooie toekomst tegemoet. Met sterk leiderschap, dat de economieën transformeert en de instellingen moderniseert, zal de recente vooruitgang in de regio niet van tijdelijke aard blijken te zijn.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/xnFDdh0/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.