Nová cesta k nízkouhlíkové ekonomice

NEW YORK – Řešení lidmi vyvolaných klimatických změn závisí na přechodu k výrobě elektrické energie, která na rozdíl od spalování ropy, zemního plynu a uhlí bude uvolňovat jen malý nebo nulový objem oxidu uhličitého – hlavního skleníkového plynu způsobujícího globální oteplování. Nízkouhlíkovou elektřinu lze vyrábět ze sluneční, jaderné a větrné energie, případně v uhelných elektrárnách, které své emise CO2 zachycují a skladují.

Politický problém je jednoduchý. Uhlí je levnější a snáze využitelný zdroj energie než jeho alternativy. Je levné, protože je ho dostatek. A využívá se snáze než větrná či sluneční energie, poněvadž může vyrábět elektřinu nepřetržitě a není odkázané na meteorologické podmínky.

Máme-li zachránit planetu, potřebujeme přimět dodavatele energie k přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie, a to navzdory nižší ceně a snazší využitelnosti uhlí. Metodou, která se nabízí, je zdanění uhlí nebo vyžadování povolení na výrobu energie z uhlí, přičemž daň nebo cena povolení by byly tak vysoké, že by to podnítilo přechod na nízkouhlíkové alternativy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/uvISZoN/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.