0

Dodrží EU svůj závazek Turecku?

EMBARGO DO 6. ZÁŘÍ 2004

Před více než čtyřiceti lety požádalo Turecko o přidružené členství v Evropském hospodářském společenství. Podepsáním Smlouvy o přistoupení v roce 1963 byl ustaven zvláštní vztah, který vyvrcholil vytvořením celní unie v roce 1996. Během všech těchto let evropské vlády důsledně potvrzovaly nárok Turecka na plné členství, přičemž jeho vstup podmiňovaly splněním členských kritérií.

Formální uznání Turecka za kandidátskou zemi v roce 1999 vedlo Turecko k nevídanému reformnímu úsilí v oblasti lidských práv a práv menšin, včetně zrušení trestu smrti, pojistek proti mučení, podpory náboženských svobod, rovnosti pohlaví a omezení role armády v politickém životě. Pokud EU uzná, že se přístupová kritéria plní, musí rozhodnout o zahájení přístupových jednání počátkem roku 2005. Neučinit tak by znamenalo porušit politické závazky a vážně poškodit důvěryhodnost EU ve světě.

V mnoha částech Evropy se však na vstup Turecka do EU pohlíží se skepticismem vzhledem k jeho velikosti, relativně slabému hospodářství, obavám z masového přistěhovalectví a především kulturním a společenským rozdílům - což je eufemismus pro islám. Bylo by bláhové popírat, že některé z těchto faktorů představují vážný problém. Zároveň jsou však často zveličovány a rozhodně nejsou nepřekonatelné. Jednání s Tureckem by byla zdlouhavá a ke vstupu země nemusí dojít dříve než v roce 2015. Toto časové období by poskytlo Turecku i unii příležitost k dohodě.