Dodrží EU svůj závazek Turecku?

EMBARGO DO 6. ZÁŘÍ 2004

Před více než čtyřiceti lety požádalo Turecko o přidružené členství v Evropském hospodářském společenství. Podepsáním Smlouvy o přistoupení v roce 1963 byl ustaven zvláštní vztah, který vyvrcholil vytvořením celní unie v roce 1996. Během všech těchto let evropské vlády důsledně potvrzovaly nárok Turecka na plné členství, přičemž jeho vstup podmiňovaly splněním členských kritérií.

Formální uznání Turecka za kandidátskou zemi v roce 1999 vedlo Turecko k nevídanému reformnímu úsilí v oblasti lidských práv a práv menšin, včetně zrušení trestu smrti, pojistek proti mučení, podpory náboženských svobod, rovnosti pohlaví a omezení role armády v politickém životě. Pokud EU uzná, že se přístupová kritéria plní, musí rozhodnout o zahájení přístupových jednání počátkem roku 2005. Neučinit tak by znamenalo porušit politické závazky a vážně poškodit důvěryhodnost EU ve světě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/JjsuSgc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.