Dodrží EU svůj závazek Turecku?

EMBARGO DO 6. ZÁŘÍ 2004

Před více než čtyřiceti lety požádalo Turecko o přidružené členství v Evropském hospodářském společenství. Podepsáním Smlouvy o přistoupení v roce 1963 byl ustaven zvláštní vztah, který vyvrcholil vytvořením celní unie v roce 1996. Během všech těchto let evropské vlády důsledně potvrzovaly nárok Turecka na plné členství, přičemž jeho vstup podmiňovaly splněním členských kritérií.

Formální uznání Turecka za kandidátskou zemi v roce 1999 vedlo Turecko k nevídanému reformnímu úsilí v oblasti lidských práv a práv menšin, včetně zrušení trestu smrti, pojistek proti mučení, podpory náboženských svobod, rovnosti pohlaví a omezení role armády v politickém životě. Pokud EU uzná, že se přístupová kritéria plní, musí rozhodnout o zahájení přístupových jednání počátkem roku 2005. Neučinit tak by znamenalo porušit politické závazky a vážně poškodit důvěryhodnost EU ve světě.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/JjsuSgc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.