subramanian24_ Spencer PlattGetty Images_woman child poverty Spencer Platt/Getty Images

De afwezige stemmen in de ontwikkelingseconomie

NEW DELHI – Het gebrek aan vertegenwoordiging van gemarginaliseerde groepen in de wandelgangen van de politieke, financiële en culturele macht is een groeiende bron van wereldwijde zorg. Kennis geeft macht, dus de vraag wie die kennis creëert is belangrijk. Nobelprijswinnaar voor de Economie Paul Samuelson zei ooit: ʻHet maakt mij niet uit wie de wetten van een land schrijft … als ik de leerboeken maar kan schrijven.ʼ

De ontwikkelingseconomie richt zich op het verbeteren van het welzijn van miljarden mensen in de lage-inkomenslanden, maar het Zuiden van de wereld is op dit terrein zwaar ondervertegenwoordigd. Helaas heeft een klein aantal instellingen uit de rijke landen zich het vak toegeëigend, met alle gevolgen van dien. En het probleem lijkt alleen maar groter te worden.

Neem nu het Journal of Development Economics, een toonaangevend blad voor onderzoekspapers op dit gebied. Noch de hoofdredacteur van het tijdschrift, noch een van zijn tien mederedacteuren is in een ontwikkelingsland gevestigd. Slechts twee van de 69 geassocieerde redacteuren zijn dat wel, waarbij Afrika en Azië totaal niet vertegenwoordigd zijn.

https://prosyn.org/cx3ZFBsnl