rodrik205_Getty Images_innovation technology Getty Images

Kunnskap er avhengig av kontekst

CAMBRIDGE – Kunnskap er nøkkelen til økonomisk velstand. Teknologi, innovasjon og ekspertise kommer fra læring. Det at vi lærer oss nye måter å produsere varer og tjenester på gir oss økt velstand. Kunnskap er også et typisk «fellesgode». Nye ideer kan komme alle til gode. Og bruken av disse ideene vil ikke gjøre dem mindre tilgjengelige for andre, med mindre myndigheter eller monopoler begrenser spredningen av dem.

Dette er spesielt viktig for fattige land, fordi det betyr at de ikke trenger å finne opp hjulet på nytt. De trenger bare å ta i bruk teknologi og metoder som har blitt utviklet i rikere land, for å drive fram sin egen økonomiske utvikling.

Selv om økonomer og politikere i lang tid har forstått betydningen av kunnskap, har de ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på omstendighetene som skal til for at kunnskapen kommer til nytte. Det er viktig å se på kontekst — i hvilken sammenheng kunnskapen skal anvendes. Dersom det er et misforhold mellom konteksten der ideene blir utviklet og konteksten der de skal anvendes, kan det gjøre kunnskapen langt mindre anvendelig.

https://prosyn.org/AZObiGcnb