iversen1_getty images_women Getty Images

Válka slov o ženská těla

NEW YORK – Tento měsíc uspořádá Valné shromáždění OSN jednání na vysoké úrovni, které má zajistit závazek členských států k všeobecnému pokrytí zdravotní péčí (UHC) včetně ochrany před finančními riziky a přístupu k základním zdravotnickým službám, léčivům a vakcínám pro všechny. Stále však zbývá dořešit otázku, kolik jednotlivé země vyčlení v rámci UHC na služby, jež naplňují potřeby dívek a žen.

https://prosyn.org/hahI9Tccs