zizek7_John MooreGetty Images_ukraine John Moore/Getty Images

Ukrajina je Palestina, ne Izrael

LUBLAŇ – Kdysi jsem svého mladšího syna požádal, jestli by mi mohl podat sůl, leč zareagoval jen slovy: „Samozřejmě že můžu!“ Když jsem svou žádost zopakoval, odsekl: „Zeptal ses, jestli bych to mohl udělat, a já ti odpověděl. Neřekl jsi mi, že to mám udělat.“

Kdo byl v té situaci svobodnější – já, nebo můj syn? Pokud svobodou rozumíme volnost výběru, byl svobodnější můj syn, protože měl při interpretaci mé žádosti možnost navíc. Mohl ji vzít doslova, anebo si ji mohl vyložit v obvyklém smyslu jako žádost, která je ze slušnosti formulována jako otázka. Naproti tomu já jsem se této možnosti vlastně zřekl a automaticky jsem spoléhal na konvenční výklad.

Teď si představte svět, kde by mnohem víc lidí v každodenním životě jednalo tak jako můj syn, když si mě dobíral. Nikdy bychom s jistotou nevěděli, co náš partner v rozhovoru chtěl říct, a ztráceli bychom nesmírné množství času probíráním bezúčelných interpretací. Není to výstižný popis politického života posledních deseti let? Donald Trump a další populisté alternativní pravice těžili ze skutečnosti, že demokratická politika spoléhá na určitá nepsaná pravidla a zvyky, jež oni porušují, kdykoli jim to vyhovuje, a přitom unikají zodpovědnosti, protože svým postupem ne vždy překračují zákon.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/VuptrvYcs