Paula Bronstein/Getty Images

Návrat zapomenutého zabijáka

PRAHA – Tuberkulóza kdysi patřila k největším světovým strašákům. Souchotiny, jak se tehdy této nemoci říkalo, zabíjely bez rozdílu a vyžádaly si mimo jiné životy významných osobností typu Franze Kafky, Johna Keatse nebo amerického prezidenta Jamese Monroea. V posledních dvou stoletích připravila TBC o život víc lidí než kterékoliv jiné onemocnění: bezpříkladnou a ničím nepřekonanou jednu miliardu osob.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Díky nástupu vakcín a levných léků dnes TBC zabíjí v rozvinutém světě jen velmi málo lidí. A tak se na ni v bohatých zemích rychle zapomnělo – pokládá se za relikt viktoriánské éry.

Nejenže se tuberkulóze věnuje minimální pozornost, ale také se na ni vyčleňuje jen zlomek prostředků určených na zdravotnictví. TBC je věnováno přibližně 3,4% celkové rozvojové pomoci, oproti 27,7% vyčleněných v roce 2015 na zdraví matky a dítěte nebo 29,7% na boj proti HIV.

Taková liknavost je nebezpečná. Navzdory přesvědčivým ekonomickým a morálním argumentům ve prospěch vyšších investic do kontroly této nemoci si TBC v tichosti opět získala nechvalnou pověst největšího infekčního zabijáka na světě, který si vyžádá víc obětí než HIV či malárie. Poslední dostupná data z roku 2016 ukazují, že v tomto roce bylo hlášeno 6,3 milionu nových případů TBC (oproti 6,1 milionu v roce 2015) a téměř 1,7 milionu lidí na toto onemocnění zemřelo.

Vědci z Sheffieldské univerzity a z Londýnské fakulty hygieny a tropické medicíny (LSHTM) odhadují, že v roce 2014 bylo latentně nakaženo TBC přibližně 1,7 miliardy osob – to je téměř čtvrtina globální populace. Zhruba z 10% latentních případů se přitom vyvine aktivní TBC. Latentní infekci v sobě už dnes nosí téměř 100 milionů dětí.

Výzkumníci zjišťují, že i kdyby se hned zítra podařilo nějakým způsobem zastavit veškeré přenosy TBC, jen současná skupina osob s latentní infekcí zabrání tomu, aby počet případů TBC klesl na úroveň globálních cílů Světové zdravotnické organizace (WHO) pro rok 2035. To silně naznačuje, že ambiciózní vize vymýcení TBC do roku 2050 je nedosažitelná.

Během výzkumu pro Centrum Kodaňského konsensu, v jehož čele stojím, formulovala Anna Vassallová z LSHTM argumenty pro vyšší investice do globální kontroly TBC. „Léčba TBC je levná a vysoce efektivní a v průměru může zajistit jednotlivci v polovině produktivního života přibližně 20 dalších let,“ uzavírá autorka. Investice do TBC navíc nepoměrně více pomáhají nejchudším lidem světa.

Kontrola TBC v chudých zemích je silně náchylná ke kolísání zájmu ze strany dárců z bohatých států, kteří zajišťují téměř 90% financí pro vládní reakci v nízkopříjmových zemích. Mezinárodní financování sice v roce 2017 dosáhlo objemu 1,1 miliardy dolarů, ale podle odhadů je to o 1,5 miliardy méně, než kolik by bylo zapotřebí ke splnění Globálního plánu na ukončení TBC.

Léčba omezuje šíření nebezpečné a drahé multirezistentní TBC a WHO doporučuje u vysoce rizikových populací preventivní léčbu. Ačkoliv však léčba většiny případů TBC stojí na lécích pouhých 21 dolarů na osobu, tato částka nezahrnuje náklady na zlepšování detekce TBC a další aspekty zdravotnického systému. Nemoc lze někdy obtížně diagnostikovat a mnoho programů spoléhá na to, že se nemocní lidé sami přihlásí v nemocnici. V důsledku toho zůstává téměř třetina aktivních případů TBC bez povšimnutí.

Vassallová dospívá k závěru, že každý dolar investovaný do kontroly TBC by znamenal přínos pro společnost v hodnotě kolem 43 dolarů. To je vynikající návratnost a panel nositelů Nobelovy ceny, který zkoumal nové globální cíle Organizace spojených národů, dospěl k závěru, že kontrola TBC patří mezi 19 fenomenálních rozvojových investic, které by měly celosvětově dostat vysokou prioritu.

V zemích s vysokou prevalencí TBC je zcela nesporné, že se vlády i dárci musí na tuto nemoc zaměřit více. Komise rozvojových a ekonomických expertů, která loni zkoumala možnosti ekonomické politiky v Bangladéši, dospěla k závěru, že kontrola TBC by měla být v této zemi nejvyšší národní prioritou.

V Bangladéši způsobuje TBC každé jedenácté úmrtí. Každou hodinu tam zemře devět lidí na chorobu, kterou umíme efektivně a levně léčit. Téměř polovina případů není nikdy diagnostikována. Investice do boje proti TBC jsou tam důležité nejen ze zdravotnického hlediska, ale i v zájmu snížení chudoby, poněvadž výpadek příjmů žene osoby s TBC do ještě větší nouze.

Za částku zhruba 300 milionů dolarů ročně lze v Bangladéši během 20 let dosáhnout snížení počtu úmrtí na TBC o 95% a snížení počtu nových případů o 90%. Každý pacient by tím získal v průměru dalších 25 let života. Léčba jednoho člověka přitom zabrání výskytu nejméně jednoho nového případu a každý dolar vynaložený do boje proti TBC znamená pro společnost přínos v hodnotě 21 dolarů.

Závěry tohoto výzkumu byly jedním z důvodů, proč bangladéšská vláda navýšila v rozpočtu pro roky 2017-2018 investice do zdravotnictví. Bangladéš je však jen jedním z 20 států s vysokou prevalencí, které dohromady představují 83% celosvětového počtu případů.

Na rozdíl od nemocí typu eboly či ziky se TBC málokdy dostane do titulků. Vzhledem ke všemu, co víme o prevenci a léčbě této nemoci, i vzhledem k pádným ekonomickým argumentům pro investice do snahy o její vymýcení nelze obrovskou daň, kterou si TBC dál vybírá na lidských životech, ničím omluvit.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/8XlPSTV/cs;

Handpicked to read next