stiglitz246_AFP_Getty Images AFP/Getty Images

De VS dreigen de handelsoorlog met China te verliezen

NEW YORK – Wat aanvankelijk louter een handelsconflict was – waarbij de Amerikaanse president Donald Trump importtarieven invoerde voor staal en aluminium – blijkt zich in rap tempo te ontwikkelen tot een regelrechte handelsoorlog met China. Als de overeenkomst die tussen Europa en de VS is getroffen standhoudt, zullen de VS vooral met China de degens kruisen, en niet zozeer met de hele wereld (het handelsconflict met Canada en Mexico zal uiteraard blijven smeulen, omdat de VS eisen stellen die geen van beide landen kan of zou mogen accepteren).

Wat kunnen we, afgezien van de ware, maar inmiddels afgezaagde constatering dat iedereen zal verliezen, zeggen over de mogelijke gevolgen van Trumps handelsoorlog? In de eerste plaats dat de macro-economische omstandigheden altijd prevaleren: als de binnenlandse investeringen van de Verenigde Staten de besparingen blijven overtreffen, zal het land kapitaal moeten importeren en een groot handelstekort opbouwen. Erger nog, door de belastingverlagingen die eind vorig jaar zijn doorgevoerd, zal het Amerikaanse begrotingstekort – dat volgens recente schattingen in 2020 ruim $1 bln zal bedragen – nieuwe records bereiken, wat betekent dat het vrijwel zeker is dat het handelstekort zal toenemen, ongeacht de uitkomst van de handelsoorlog. Dat zal alleen voorkomen worden als Trump de VS naar een recessie leidt, waarbij de inkomens zo snel zullen dalen dat de investeringen en de importen kelderen.

De “beste” uitkomst van Trumps benepen gerichtheid op het handelstekort met China zou de verbetering van de bilaterale handelsbalans zijn, gecompenseerd door een even grote stijging van het handelstekort met een ander land of een paar andere landen. De VS zouden meer aardgas aan China kunnen verkopen en minder Chinese wasmachines kunnen invoeren; maar dan zal er minder aardgas aan andere landen worden verkocht, en zullen er wasmachines of andere producten worden gekocht in Thailand of welk ander land dan ook dat aan de toorn van Trump heeft weten te ontsnappen. Maar omdat de VS dan op de markt zouden hebben ingegrepen, zou het land meer moeten betalen voor zijn importen en minder ontvangen voor zijn exporten dan anders het geval zouden zijn geweest. Kortom: de beste uitkomst betekent dat de VS slechter af zouden zijn dan ze vandaag de dag zijn.

https://prosyn.org/MSrDf17nl