10

Záchodová revoluce

KODAŇ – Politici a filantropové často hovoří o abstraktních, vznešených idejích, jako je udržitelnost a transformace skrze dialog. Billu Gatesovi a indickému premiérovi Naréndru Módímu je proto třeba zatleskat za to, že se zabývají všednějším, ale zásadním tématem: záchodky.

Nadace Billa a Melindy Gatesových chce proměnit samotnou technologii toalet, aby nezávisely na významné infrastruktuře, jako jsou kanalizační soustavy a čističky odpadních vod. V roce 2011 Nadace Gatesových vyhlásila výzvu Reinvent the Toilet (Inovuj záchod), která uděluje granty výzkumníkům, „kteří využívají inovativní přístupy, založené na fundamentálních inženýrských postupech, k bezpečnému a udržitelnému nakládání s lidskými výměšky.“ Doufá se, že záchody jedenadvacátého století promění tělesné odpady člověka v energii, hnojivo, nebo dokonce pitnou vodu.

Módí zase prohlásil, že stavět záchody je důležitější než stavět chrámy a zahájil kampaň za ukončení otevřeného kálení v Indii do roku 2019, což by připadalo na 150. výročí narození vůdce indické nezávislosti Mahátmy Gándhího. K dosažení této mety Módího vláda urychleně buduje základní hygienická zařízení a po celé zemi osazuje miliony záchodů, mimo jiné vždy alespoň jeden do každé školy.

Úsilí Indie se podobá snaze jejího většího souseda, Číny, která také staví záchodky po celé zemi, konkrétně na podporu tamního odvětví cestovního ruchu. Čínský národní úřad pro cestovní ruch uvádí, že v roce 2015 v rámci takzvané „záchodové revoluce“ vybudoval kolem turistických cílů 14 320 toalet a dalších 7 689 zařízení modernizoval.

Tvůrci politik se na toto téma zaměřují oprávněně. Špatná hygiena je významná rozvojová výzva: přestože během uplynulých 25 let získaly přístup k základním, bezpečným hygienickým zařízením dvě miliardy lidí, postrádá je nadále 2,5 miliardy lidí – polovina rozvojového světa. V bohatých zemích se splachovací záchody berou za samozřejmost, ale v Indii jich chybí tolik, že na tuto zemi připadá 600 milionů z jedné miliardy lidí na světě, kteří se musejí uchylovat k otevřenému kálení.

To má vážné zdravotní důsledky, zejména pro děti. Chronické průjmy v Indii usmrtí ročně téměř 200 000 dětí a souvisejí s podvýživou a zakrnělým růstem u 43 % dětí ve věku do pěti let. Děti vystavené takovým podmínkám jsou náchylné k oportunním infekcím, jako je zápal plic, či dokonce obrna. Tato čísla jsou v Indii mnohem vyšší než v jiných zemích s podobnými výšemi příjmů, ale lepší sanitací.

Nedostatkem toalet neúměrně trpí také ženy, protože základní nároky na soukromí vyžadují, aby si ulevily až po setmění, kdy jsou ve větším ohrožení fyzickým napadením a náhodnými zraněními.

Škody na veřejném zdraví v důsledku žalostné sanitace omezují hospodářský rozvoj, protože způsobují, že pracující produkují, uspoří a investují méně a dříve umírají. Podle odhadu Světové banky roční globální cena za špatnou sanitaci činí 260 miliard dolarů, přičemž na Indii z úhrnu připadá bezmála 54 miliard dolarů (6,4 % jejího HDP), na základě údajů z roku 2006 (nejnovější dostupná data).

Žádné rychlé řešení problému neexistuje. I při vyšší dostupnosti toalet bude nějakou dobu trvat, než se lidé novým hygienickým návykům přizpůsobí; nevládní organizace jako WaterAid proto vyzvaly k posílení osvěty ve školách a médiích, s cílem vysvětlit zdravotní, bezpečnostní a ekonomické přínosy lepší hygieny.

To poukazuje na další výzvu: náklady. V příštích 15 letech budou přístup k základním hygienickým zařízením potřebovat další tři miliardy lidí a zajištění jejich potřeb vyjde na zhruba 33 miliard dolarů ročně, podle odhadu Guye Huttona, rozvojového ekonoma Světové banky.

Huttonův odhad je součástí analýzy Cílů udržitelného rozvoje (CUR) Organizace spojených národů v oblasti vody a sanitace, kterou provedl pro Centrum Kodaňského konsenzu, mnou řízený think tank. V rámci CUR přijala OSN 169 rozvojových cílů, které letos nabývají účinnosti. Rozvojové organizace a dárcovské vlády si lámou hlavu už nad prostým rozsahem nových ukazatelů, a proto Kodaňský konsenzus zadal ekonomům cíle posoudit a určit mezi nimi priority.

Při investici ve výši 33 miliard dolarů by tři miliardy lidí nově získaly přístup k dnešním nízkonákladovým záchodovým technologiím – na venkově k vědrem splachovaným nebo suchým latrínám, v městských oblastech ke splachovacím toaletám napojeným na septickou jímku. Návratnost investic by v sociálních přínosech dosáhla 94 miliard dolarů ročně, tedy téměř tří dolarů na každý vynaložený dolar.

Tento odhad zahrnuje úspory plynoucí z ekonomických i zdravotních účinků, například z vyšší produktivity pracujících a odstranění příčin chronických průjmů a dalších onemocnění. Skutečné přínosy by přitom nejspíš byly ještě vyšší, kdybychom započetli i související zlepšení životního prostředí a výkonu dětí ve školách.

Měli bychom ale také připustit, že peníze vynaložené na zlepšování hygieny – ve smyslu sociálních přínosů na investovaný dolar – by bylo potenciálně možné vydat ještě lépe na cíle CUR s velkým dopadem, jako je třeba potlačování tuberkulózy nebo rozšiřování dostupnosti plánování rodičovství. Peníze by se měly nejprve vyčlenit na sanitační projekty, které přinesou nejvíc. Jedním jednoduchým opatřením by bylo zaměřit se na skoncování s otevřeným kálením ve venkovských oblastech zavedením společných latrín. Odstranění otevřeného kálení ve venkovských oblastech by stálo jen asi 14 miliard dolarů ročně a zajistilo by sociální přínosy ve výši šesti dolarů na každý vynaložený dolar.

Ještě v minulé generaci jsme politiky ani filantropy neslyšeli hovořit o záchodech, natož aby si z nich udělali jádro své rozvojové práce. Skutečnost, že Módí a Gates tak učinili, je sama o sobě úspěch. Před námi je ale ještě mnoho práce a při rozdělování vzácných prostředků mezi rozvojové investice bychom neměli pouštět ze zřetele čísla. Jedině pečlivým zvažováním nákladů a přínosů se vyhneme splachování peněz do kanálu.

Z angličtiny přeložil David Daduč