0

Mýtus o syntéze

Francie dnes spěchá s konstrukcí Mezinárodního termojaderného experimentálního reaktoru (ITER), který má ukázat, že jadernou syntézu neboli fúzi lze využít v jaderných elektrárnách. ITER bývá často prezentován jako dlouhodobé řešení problému globálního oteplování, protože jaderná syntéza může představovat neomezený a čistý zdroj energie. ITER však nic takového dělat nebude.

Při štěpných reakcích, na které jaderná energetika spoléhá dnes, se těžké prvky, jako je uran, štěpí na prvky s nižším protonovým číslem, zatímco při jaderné syntéze se malé prvky jako vodík slučují a vytvářejí prvky s vyšším protonovým číslem (helium). Při štěpení i fúzi se uvolňuje obrovské množství energie.

Někteří političtí představitelé vysvětlují, že jaderná syntéza probíhá na Slunci a že ji díky ITER spoutáme. Často přitom dodávají, že jelikož se při syntéze spaluje vodík, který se nachází v mořské vodě, jde o neomezený zdroj energie.

Političtí činitelé bohužel vědí jen velmi málo o vědeckých aspektech tohoto jevu. Skutečnost, že jaderná fúze představuje zdroj energie, je známa již od vynálezu vodíkové pumy. Její kontrola je však pro výzkumné ústavy stále zásadním problémem, nikoliv jen nějakou drobnou technickou překážkou, kterou lze snadno překonat.