Illustration artwork found on the Internet showing Fancy Bear Sean Gallup/Getty Images

Zweden moet zijn problemen oplossen om Rusland geen kans te geven

STOCKHOLM – Met de parlementsverkiezingen van september in aantocht worden de Zweedse kiezers gewaarschuwd dat het nu hún beurt is om ten prooi te vallen aan Russische inmenging in het democratische proces. Volgens de Zweedse Dienst voor de Burgerbescherming (MSB), die leiding geeft aan de pogingen van het land om buitenlandse beïnvloedingsoperaties tegen te gaan, is dergelijke inmenging zeer waarschijnlijk, en moeten burgers op hun hoede zijn voor desinformatie en fake news.

Er is alleen één probleem: het zal niet makkelijk zijn onderscheid te maken tussen de Russische “leugens” en de rommelige politieke werkelijkheid in Zweden.

De afgelopen maanden hebben Russische internettrollen de Zweden onder vuur genomen door geloofwaardige verhalen en politiek geladen roddels te verspreiden over sociale onrust en moreel verval. In één geval overspoelden Russische agenten naar verluidt de sociale media met nieuws dat bedoeld was om het Zweedse debat over immigratie te beïnvloeden. De MSB heeft gezegd dat Rusland zich ten doel had gesteld om de binnenlandse Zweedse meningsverschillen aan te wakkeren en de aandacht af te leiden van de Russische activiteiten elders in Europa.

https://prosyn.org/BnpsVmLnl